Frist: 10. des.

Medietilsynet søker kommunikasjonsdirektør

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi søker en ambisiøs og utviklingsorientert leder, som kan bidra til å styrke og videreutvikle Medietilsynet som en sentral samfunnsaktør i en mediesektor i rask endring.

Søknadsfristen er forlenget til 10. desember.

Som ledd i et pågående arbeid med strategi- og organisasjonsutvikling i Medietilsynet, opprettes en ny stilling som kommunikasjonsdirektør. 

Medietilsynet ønsker å innta en mer synlig rolle. Vår nye kommunikasjonsdirektør blir sentral i arbeidet med å sørge for en aktiv og åpen kommunikasjon med mediebransjen og publikum. En viktig oppgave vil være å videreutvikle Medietilsynets kommunikasjonsstrategi, og bidra til at Medietilsynet samlet sett får størst mulig effekt av sitt arbeid. Kommunikasjonsdirektøren rapporterer til direktør for Medietilsynet og vil inngå i ledergruppen.


Sentrale oppgaver: 

  • Ansvar for å lede og styrke Medietilsynets interne og eksterne kommunikasjonsarbeid
  • Videreutvikle Medietilsynets kommunikasjonsstrategi og legge en helhetlig plan for kommunikasjonsarbeidet inn mot ulike målgrupper og kanaler
  • Lede og videreutvikle kommunikasjonsenheten (p.t. tre årsverk fordelt på fire personer)
  • Omdømmebygging
  • Mediehåndtering
  • Ledelsens rådgiver i medie- og kommunikasjonsspørsmål, inkl. utarbeidelse av pressemeldinger, kronikker m.m.
  • Styrke kommunikasjonsperspektivet rundt tilsynets arbeid med innsikt og analyse
  • Redaksjonelt ansvar for Medietilsynets intranett, nettsider og kanaler i sosiale medier

Siden Medietilsynet for tiden gjennomgår sin organisering, tas det forbehold om at endringer kan medføre at kommunikasjonsdirektøren får ytterligere ansvarsområder.


Erfaring og utdanning:
Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning og må være opptatt av å forstå endringer i mediemarkedet, særlig i konkurransebildet, forbrukeradferd og teknologi. Utstrakt digital kompetanse og bred erfaring fra kommunikasjonsarbeid er sentrale kvalifikasjoner. Erfaring med bruk av ulike kommunikasjonskanaler, inklusive sosiale medier, er viktig. 

Vi søker en selvstendig og tillitsskapende kommunikasjonsdirektør som vil samarbeide godt både internt og eksternt. Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og gjennomføringsevne er viktig. Det samme er et bredt samfunnsperspektiv og en interesse for Medietilsynets fagområder og sektoransvar. Ledererfaring og trygghet i lederrollen vektlegges. Meget gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, er et krav. 


Vi tilbyr:

Vi tilbyr en spennende, interessant og sentral stilling i en sektor i stor endring. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kolleger. 

Lønn etter avtale. 

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med

  • direktør i Medietilsynet Mari Velsand, tlf. 913 28 448 eller
  • vår rådgiver Ann-Kristin Nyrønning i BackerSkeie, tlf. 920 85 397.


Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no innen 10. desember 2017. 

Medietilsynet ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Gå til søknadsskjema
Til toppen