Frist: 23. juni

Norad søker kommunikasjonsrådgiver ved kommunikasjonsavdelingen

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver med gode samarbeidsegenskaper og som liker å jobbe i tverrfaglig team.

Kommunikasjonsavdelingen i Norad informerer om etatens virksomhet, resultater av utviklingssamarbeidet og bærekraftsmålene. Vi bidrar også til å skape arenaer for debatt om bistand og utvikling. Avdelingen har åtte medarbeidere.

Tropical Forest Forum er en større internasjonal konferanse som samler deltakere på høyt nivå for å diskutere rollen til skogbevaring i det internasjonale klimaarbeidet. Oslo Tropical Forest Forum (REDD Exchange) 2018 samlet 660 deltakere fra sivilt samfunn, multilaterale organisasjoner, myndigheter, akademia og privat sektor. Kommunikasjonsavdelingen i Norad søker en kommunikasjonsmedarbeider som blant annet skal jobbe opp mot Tropical Forest Forum.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiveren skal ivareta kommunikasjonsoppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av Oslo Tropical Forest Forum, som gjennomføres i juni 2020
 • Øvrige arbeidsoppgaver vil være å styrke kommunikasjonsavdelingens pressearbeid, samt produsere saker og publisere stoff til etatens websider


Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker en person med erfaring og dokumenterte resultater fra pressekontakt og produksjon for web
 • Ønskelig bakgrunn kan være erfaring fra pressekontakt i privat eller offentlig virksomhet, journalist i dagspresse, fagpresse eller nettaviser. Søkere med erfaring fra planlegging og gjennomføring av informasjonsprosjekter vil også vurderes som aktuelle for stillingen
 • Kjennskap til norsk utviklingssamarbeid er ønskelig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper

 • Like å skrive og jobbe proaktivt med nyhetssaker
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og like å jobbe i tverrfaglig team
 • Gode IT-kunnskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å formidle relevant og poengtert


Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe på et internasjonalt nivå med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjon

Vikariatet har en varighet på ett år og lønnes i stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 51 - 65 (kr 449 400 - 576 100) eller 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 60 - 80 (kr 524 200 - 802 600). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

Kontaktinformasjon:

 • Kjell Arne Klingen, seniorrådgiver, tlf 959 04 553
 • Malin Stensønes, avdelingsdirektør, tlf 959 04 553

Søknadsfrist: 23. juni 2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen