Frist: 13. okt.

Nord universitet har fire ledige stillinger innen strategisk kommunikasjon

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Storsatsing på Nord universitet. Neste år starter vi opp nye studier i journalistikk på masternivå.

Storsatsning på kommunikasjonsarbeid på Nord universitet.

Fakultet for samfunnsvitenskap skal starte opp nye studier innenfor kommunikasjonsarbeid. I den forbindelse trenger vi å styrke fakultetets forsknings- og undervisningskompetanse innenfor kommunikasjon, markedsføring, digitalisering m.m.

I første omgang lyser vi ut fire stillinger:

  • Førsteamanuensis
  • Postdoktor
  • To stipendiatstillinger

Fra studieåret 2020-21 tilbyr fakultetet et nytt studietilbud på masternivå i journalistikk og kommunikasjonsarbeid. De ledige stillingene er primært innenfor fagområdet strategisk kommunikasjon. Stillingene vil bli koblet til den pågående forskningen på fagfeltet, og knyttes til faggruppa Historie, kultur og medier. Stillingene har kontorsted på campus Bodø, og har tiltredelse senest 01.08.2020. Det er residensplikt i alle stillingene.

 
To stipendiater
Er du sulten på en doktorgrad innen strategisk kommunikasjon? Nå er det mulig å gripe sjansen på Nord universitet.

Det kreves at du fra før har en mastergrad i sosiologi eller annen relevant utdanning. Erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt,
i tillegg til din motivasjon for å søke stillingen.

For å lese mer om stillingen, eller søke, klikk her.

Førsteamanuensis
Har du erfaring fra undervisning på universitetsnivå, og pedagogiske kvalifikasjoner? Yrkeserfaring fra kommunikasjonsarbeid vil også bli vektlagt.

Stillingen som førsteamanuensis omfatter undervisning, veiledning og utviklingsarbeid, spesielt knyttet til strategisk kommunkasjon. Den som ansettes forutsettes å delta aktivt i fagmiljøet.

For å lese mer om stillingen, eller søke, klikk her.


Postdoktor
Har du interesse og erfaring innen strategisk kommunikasjon? Nord tilbyr en åremålstilling på to år som postdoktor i nevnte fagfelt. Det kreves at du har en doktorgrad innen relevant fagområde, systematisk arbeid og at du har god formidlingsevne.

Aktuelle forskningstema for denne stillingen kan eksempelvis være relasjoinen mellom journalister og kommunikatører i en lokal eller regional setting.

Du bør også ha erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy og ha god motivasjon for arbeidet.

For å lese mer om stillingen, eller søke, klikk her.

Søknadsfrist for samtlige stillinger er 13. oktober.

Har du spørsmål om stillingene kan du kontakte professor Lisbeth Morlandstø på telefon 75 51 74 07, førsteamanuensis Bengt Morten Engan på telefon 75 51 70 12 eller dekan Hanne Thommesen på telefon 482 71 059.

Til toppen