Frist: 15. sep.

High North News søker journalist

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi søker etter en initiativrik, selvstendig og kreativ journalist med interesse for, og kunnskap om, nordområdene og Arktis.

High North News er en uavhengig nyhetsavis for nordområdene og Arktis, utgitt av Nordområdesenteret, Nord Universitet. Avisen er tospråklig, engelsk og norsk, og leses over hele verden. Målgruppen er alle med interesse for utviklingen i nordområdene, særlig innenfor områder som politikk, næringsliv, kultur og arktisk levesett. Avisen har hovedkontor i Bodø, med internasjonale stringere i hele avisens geografiske nedslagsfelt.

Ved vår hovedredaksjon i Bodø har vi en ledig fast stilling som journalist med snarlig tiltredelse. Den som ansettes må ha blikk for både de kjappe nyhetene og lange, grundige reportasjer. Som avis ønsker vi å speile utviklingen i nord på tvers av landegrensene, samtidig som vi utfordrer næringsliv, politikk og kultur i forvaltningen av denne sårbare og ressursrike delen av verden. Det er viktig for oss å formidle historien og livet til menneskene som bor i nord, i kombinasjon med skarpe analyser av utviklingen i Arktis.

Du som ansettes vil inngå i teamet vårt i Bodø, og samarbeide med 13 stringere med høy kompetanse innenfor ulike områder over hele Arktis. Som tospråklig avis søker vi en medarbeider med gode engelskkunnskaper og solid kunnskap og erfaring i bruk av sosiale medier.


Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Det er videre ønskelig med bred journalistisk erfaring, sterk presseetisk og journalistisk vurderingsevne.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Søkere bør ha god kjennskap til utfordringer og muligheter i nordområdene. Det er en fordel å ha kunnskap om både næringsliv, akademia og offentlig sektor.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.


Vi kan tilby

 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, ltr. 55 - 63, årslønn 488 000 - 563 700 kr. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag


Generell informasjon
Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad
Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.9.2019
All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30075726

Gå til søknadsskjema
Til toppen