Frist: 12. mai

Nord universitet søker seniorrådgiver / rådgiver - kommunikasjonsenheten

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Ønsker du å bidra til å videreutvikle universitetets kommunikasjonsarbeid?

Ved Nord universitet er det ledig stilling senior kommunikasjonsrådgiver med overordnet ansvar for arrangementer, profilering og omdømmebygging, og som kan jobbe både strategisk og operativt med å videreutvikle kommunikasjonsenheten på disse områdene.

Stillingen vil inngå i koordinatorteamet i kommunikasjonsenheten, og rapporterer til universitetets kommunikasjonssjef.

Arbeidssted er Bodø, men noe reisevirksomhet må påregnes.


Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide med nærings- og samfunnsaktører om å lage gode møteplasser for å styrke Nord universitets posisjon og omdømme.
 • Planlegge og produsere større og mindre arrangementer med fokus på forskningsformidling, inklusive forskningsfestivalen “Forskningsdagene”.
 • Jobbe opp mot media for å skape interesse og oppmerksomhet rundt vår utadrettede virksomhet.
 • Utarbeide strategier for å styrke Nord universitets merkenavn, profil og markedsposisjon og gjennomføre tiltak for synliggjøring regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Solid erfaring med utvikling av konsepter og arrangementer.
 • Bred erfaring med strategisk og operativ merkevare- og omdømmebygging.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk.


Øvrige kvalifikasjoner

 • Kommunikasjonsfaglig bakgrunn
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • Utadrettet, løsningsorientert og har erfaring med kreative arbeidsprosesser
 • Gode samarbeidsevner, og evner å lede arbeidsprosesser
 • Personlig egnethet tillegges vekt.


Vi kan tilby

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1364 seniorrådgiver, årslønn fra NOK 555 100,- til 631 700,- i året, alternativt kode 1434 rådgiver, årslønn fra NOK 488 500,- til 576 100,- Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.


Generell informasjon
Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad m/ cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 12.05.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071678

Gå til søknadsskjema
Til toppen