Frist: Snarest

Norges Fotballforbund søker direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Strategi – Synlighet – Omdømme

Fotball skaper glede, entusiasme, samhold og sterke følelser. Blant unge og gamle, kvinner og menn, over hele landet og i alle lag av befolkningen. Gjennom barne- og ungdomsfotball, bredde, topp og landslag skapes enorm aktivitet, sterke minner og stolte øyeblikk.

Vi søker en strategisk, samarbeidsorientert og løsningsorientert direktør som vil ha det overordnede ansvaret for å lede og utvikle arbeidet med intern og ekstern kommunikasjon og samfunns- og myndighetskontakt i NFF. Stillingen er meget sentral i NFF og har ansvaret for organisasjonens kommunikasjonsavdeling med seks fast ansatte medarbeidere og et frilanskorps.

Som direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF vil du ha ansvar for å:

  • Bidra til at NFFs kommunikasjonsstrategi og handlingsplaner understøtter organisasjonens overordnede målsetninger
  • Sikre det strategiske og operative kommunikasjonsarbeidet
  • Ivareta samfunns- og myndighetskontakt og dialog med relevante interessenter
  • Gi kommunikasjonsfaglige råd til NFFs ledelse
  • Bygge og styrke NFFs omdømme og synliggjøre den viktige samfunnsrollen
  • Videreutvikle eksisterende og nye digitale mediekanaler
  • Ivareta en proaktiv pressehåndtering
  • Lede og utvikle kommunikasjonsavdelingen, med tilhørende budsjett- og personalansvar

For å lykkes i denne rollen bør du ha bred kommunikasjonsfaglig kompetanse i kombinasjon med ledererfaring fra større virksomhet eller organisasjon. Det er en fordel med erfaring fra strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, og forståelse for den norske idrettsmodellen.

Høyere relevant utdannelse, gjerne innen kommunikasjon og/eller journalistikk, i tillegg til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk, er en forutsetning. Du har høy grad av troverdighet og integritet, god struktur, arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr en synlig, utfordrende og spennende lederstilling i Norges Fotballforbund, der ditt fremste arbeidsverktøy – fotball – skaper sterke følelser og engasjerer over hele landet. Rollen har et svært bredt nedslagsfelt og gir stort nettverk både eksternt og internt. Du rapporterer til generalsekretær og deltar og bidrar aktivt i NFFs øverste ledergruppe.


Interessert?
Kontakt Visindi AS ved Atle Ronglan, tlf. 966 27 089, Christian Heiberg, tlf. 992 98 574 eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.

Gå til søknadsskjema
Til toppen