Frist: 24. mars

Norsk Landbruk søker journalist og redaksjonsleder

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Har du lyst til å jobbe med verdens kanskje viktigste næring? Nå har vi to ledige stillinger!

Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for gårdbrukere og jobber for å gjøre gårdsdrifta mer lønnsom. Vi skriver om planteproduksjon, husdyrproduksjon, maskinteknikk, bedriftsledelse og økonomi i landbruket.

I 2018 hadde vi vekst i antall solgte abonnement og i antall lesere. Nå leter vi etter journalister som kan bidra til å løfte oss videre. Du har gode kunnskaper om landbruk og evne til å fortelle til dels kompliserte historier med tekst, bilder og lyd. Hos oss får du tillit og ansvar fra første dag, og du vil ha stor innflytelse på produktet vi leverer.

Som ansatt i Norsk Landbruk vil du inngå i et team på 15 redaksjonelle medarbeidere, der hovedoppgaven vil bestå av å produsere fagartikler for nett og papir. Vi ser gjerne at du har høyere utdanning innen et relevant fagområde, at du har sikker språkføring og er fortrolig med digitale arbeidsverktøy. Da stillingen innebærer en del reisevirksomhet må alle søkere ha førerkort for personbil.

Til stillingen som redaksjonsleder søker vi etter en journalist som i tillegg vil ha daglig ansvaret for å lede og prioritere ressursene i redaksjonen, og i samarbeid med ansvarlig redaktør sørge for at Norsk Landbruk opprettholder sine ambisjoner om å levere det beste fagstoffet for landbruket. Vi ser etter deg som er inspirerende, skaper sterke relasjoner og kan samarbeide godt på tvers av avdelinger.


Spørsmål om stillingen
kan rettes til ansvarlig redaktør Iver Gamme på telefon 950 49 233
Søknad med CV sendes rekruttering@tunmedia.no innen 24. mars.

Send søknad på e-post
Til toppen