Frist: 30. april

NRK Møre og Romsdal søker redaksjonssjef

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi søkjer deg som er opptatt av dagsordensetjande journalistikk, har evne til å tenkjer nytt rundt presentasjon og brenn for samfunnsoppdraget.

NRK Møre og Romsdal søkjer er dyktig redaksjonssjef med ansvar for nyheiter. 

Arbeidsoppgaver
Redaksjonssjef nyheiter (nyheitssjef) har det daglege ansvaret for oppfølging av nyheitsarbeidet i ein multimedial redaksjon. Redaksjonssjef nyheiter rapporterer til distriktsredaktøren og inngår som ein del av leiargruppa ved distriktskontoret. Redaksjonssjefen har noko personalansvar.

Kvalifikasjoner
Du har solid journalistisk erfaring og leiarerfaring. Du er ein lagbyggar med evne til å skape resultat og bidra til eit godt arbeidsmiljø. Du er vant til ta raske avgjerder aleine eller saman med andre. Du har ei sterk digital kompetanse og er flink til å drive prosjekt framover. Du har høgt etisk medvit.


Leiarar i NRK har ansvar for:

  • Å utvikle medarbeiarar slik at dei har rett kompetanse
  • Tiltrekke seg kreative og nyskapande talent
  • Forbetre og utvikle NRK kvar dag
  • Etterleve NRK sine verdiar truverdig modig og open

NRK er omfatta av Offentleglova sine reglar om rett til innsyn i søkjarlister. Søkjarar som ikkje ynskjer namnet sitt offentlegggjort må grunngje kvifor. Dersom unntaket ikkje vert godteke, vert søkjar varsla og får høve til å trekke søknaden.


Kontaktinformasjon

  • Charlotte Ervik, distriktsredaktør, 996 42 362

Søknadsfrist: 30.04.2019

Til toppen