Frist: 5. feb.

NRK Møre og Romsdal søkjer sommervikarer

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

NRK Møre og Romsdal søkjer etter sommarvikarar. Vi tilbyr jobb i eit spennande nyheitsmiljø som leverer innhald til nett, radio og TV.

Vi søkjer etter journalistar med erfaring frå redaksjonelt arbeid innan nett, radio eller TV.

Arbeidsoppgåver

 • Vere med å jakte etter gode saker frå Møre og Romsdal og fortelje dei på en spennande måte.
 • Bruke kjeldenettet og kunnskapen du har om regionen til å finne gode nyheitssaker og utvikle desse for eit nasjonalt publikum
  rask formidling/direkterapportering av endingear til alle plattformer, spesielt nett og radio
 • Vikariatet inneber arbeid i turnus med kvelds- og helgevakter.

Kvalifikasjonar

 • Sikkert språk
 • Kompetanse i digital journalistikk blir vektlagd
 • Kjennskap til kva som skal til for at ein reportasje blir lest/høyrt og delt
 • God kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Søkjarar må ha sertifikat

NRK er omfatta av Offentleglova sine reglar om rett til innsyn i søkjarlister. Søkjarar som ikkje ynskjer namet sitt offentleggjort må grunngje kvifor. Dersom unntaket ikkje vert godteke, vert søkjar varsla og får høve til å trekke søknaden.

For meir informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Redaksjonssjef Kjell E Myklebust, 970 90 780
 • Redaksjonssjef Janne Brit Aasen, 996 41 676

Søknadsfrist: 05.02.20

Gå til søknadsskjema
Til toppen