Frist: 23. feb.

NRK Nyheter søker korrespondenter i Midtøsten og Brussel

NRK skal ha nye korrespondenter i Beirut og Brussel fra høsten 2020.

Korrespondentjobbene er noen av de mest spennende og krevende journalistjobbene i NRK. Korrespondentene må regne med stor reisevirksomhet i området de dekker.

Korrespondentperioden er tre år, med mulighet til ett års forlengelse.

Tiltredelsesdato for stillingene er planlagt rundt 1. august 2020. Søknad vil formelt gjelde begge stillingene, men søkere bes oppgi hvilken/hvilke stillinger de ønsker.

Søknad vil formelt gjelde begge stillingene, men søkere bes oppgi hvilken/hvilke stillinger de ønsker.

Arbeidsoppgaver

  • Korrespondentene skal tett på menneskene og forklare samfunnet de rapporterer fra. Arbeidet vil omfatte reportasje, nyhetsrapportering og analyser om politikk, økonomi, kultur og øvrig samfunnsliv til radio, TV og nett. De som tilsettes må ha god digital kompetanse og beherske VJ-teknikk og lyd- og bilderedigering og utstyr for direktemedvirkning/rapportering. Det vil bli gitt opplæring før utreise.
  • Korrespondentene skal jobbe etter Nyhetsdivisjonens strategiske mål om mobil først. De må ha også vilje til å eksperimentere med nye uttrykk og fortellermåter.
    NRK kan endre oppholdssted for korrespondentene i løpet av avtaleperioden, og korrespondentene kan unntaksvis bli dirigert utenfor sitt normale område.
  • Korrespondentene er ansvarlig for eget korrespondentregnskap og egen administrasjon på tjenestestedet. Som korrespondent har du en selvstendig stilling og ansvar for å styre din egen arbeidstid.

Kvalifikasjoner

Du må ha solid utdanning, allsidig kunnskap om internasjonale forhold, innsikt i området som skal dekkes, relevante språkkunnskaper, gode evner til journalistisk vurdering, analyse og godt språk. Det vil bli lagt vekt på erfaring fra nyhetsarbeid og reportasje både fra radio, fjernsyn og nett. Personlig egnethet blir også vektlagt.

Personlige egenskaper

De som ansettes må tåle stort arbeidspress, tidvis høyt tempo og ha evne til å takle uforutsette situasjoner og reiser. Det forutsettes at korrespondentene evner å arbeide strukturelt og selvstendig over tid.

For mer informasjon, ta kontakt:

  • Sigurd Falkenberg Mikkelsen - Utenrikssjef, mobil: 924 32 861

Søknadsfrist: 23.02.20

Gå til søknadsskjema
Til toppen