Frist: 25. aug.

NRK søker språksjef

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du bli språksjef i NRK?

Språksjefen skal være en aktiv og synlig pådriver for språkarbeidet i NRK.

NRK har som ambisjon å utmerke seg med et tydelig og korrekt språk. NRK er med sin posisjon i samfunnet en viktig normdanner for det norske språket. Språk er ikke et personlig anliggende i NRK. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å holde språkbevisstheten høyt hos våre medarbeidere - på begge målformer og ved bruk av dialekt. Språksjefen leder dette arbeidet gjennom ulike tiltak. Språksjefen jobber for hele NRK, men stillingen er underlagt NRKs Nyhetsdirektør. Stillingen som språksjef er ledig fra 1. september 2019.


Arbeidsoppgaver

 • Være redaksjonenes rådgiver i språkspørsmål i det løpende arbeidet
 • Måle, rapportere og evaluere til NRKs ledelse på NRKs måloppnåelse av nynorsk-andel
 • Støtte språkkontaktene i NRK i deres arbeid i avdelingene, etablere og drive nye møteplasser for språkkontaktene
 • Bringe saker inn for det nye Språkstyret og sørge for at vedtak i styret blir gjennomført
 • Være sekretær for Språkstyret
 • Følge opp inngåtte avtaler og annen kontakt med språkekspertise utenfor NRK
 • Sørge for at NRKs språkregler og språkhåndbok holdes oppdatert
 • Jobbe med nettverk på tvers i organisasjonen, og sørge for at NRKs språkregler blir gjort kjent og tatt i bruk av hele organisasjonen


Kvalifikasjoner

 • Ha høyere utdanning og kunne dokumentere god kunnskap om språk, både skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig
 • Ha journalistisk erfaring og/eller god innsikt i redaksjonelt arbeid og journalistikk
 • Ha god kunnskap om digitale medier, radio og tv
 • Være oppdatert på offisiell norsk språkpolitikk og ny språkforskning
 • Kunne bruke og drive digitale verktøy (språksider, debattfora, ordbøker, m.m.)


Personlige egenskaper

 • Like å jobbe tett med folk
 • Være initiativrik og arbeide selvstendig
 • Ha dokumentert gjennomføringsevne og stor handlekraft
 • Spre entusiasme og skape engasjement rundt språkarbeidet i NRK
 • Ha god organisasjonsforståelse og legge til rette for godt samarbeid på tvers i hele organisasjonen
 • NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister.


Kontaktinformasjon

 • Helje Solberg, nyhetsdirektør, 913 35 107
 • Marius Lillelien, distriktsdirektør, 992 74 631
 • Terje Gilleshammer, leder i Språkstyret i NRK, 957 09 412

Søknadsfrist: 25.08.2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen