Frist: 20. sep.

NTNU søker kommunikasjonsansvarlig ved Fakultet for ingeniørvitenskap

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) er det ledig stilling som kommunikasjonsansvarlig.

Vi har ledig 100% fast stilling som kommunikasjonsansvarlig ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Stillingen er direkte knyttet til NTNUs hovedprofil, med sterkt fokus på bærekraft og nyskaping. Du vil få spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver med kommunikasjonsfaglig lederstøtte og oppfølging og utvikling av fakultetets samlede kommunikasjonsarbeid.

Teamarbeid står sentralt i et godt arbeidsmiljø preget av framtidsperspektiv og løsningsfokus. Kommunikasjonsansvarlig inngår i et team på fire medarbeidere innen kommunikasjon og studentrekruttering.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef utdanning, men vil ha det kommunikasjonsfaglige ansvaret for hele fakultetet. I det daglige vil du jobbe tett opp mot fakultetsledelsen, både med kommunikasjonsfaglig lederstøtte og opp mot større prosjekter, og du møter fast i fakultetets ledermøte. Deler av stillingen vil være dedikert til framtidens havromforskningssenter Ocean Space Centre.

Fakultetet er i kraftig vekst og utvikling, og har virksomhet i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Vi har pr. i dag om lag 1300 ansatte, ca. 7000 studenter og en samlet omsetning på 1,5 mrd. kroner, hvorav nærmere 600 mill. kroner kommer fra en stor portefølje av eksternfinansierte forskningsprosjekter. Fakultetsadministrasjonen har en stabs- og servicefunksjon overfor fakultetets ledelse, institutter og ansatte, med oppgaver innen utdannings-, og forskningsadministrasjon, kommunikasjon, HR og økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Kommunikasjonsfaglig lederstøtte og rådgivning til fakultetsledelsen
 • Intern- og eksternkommunikasjon i endrings- og utviklingsprosesse
 • Medie- og samfunnskontakt
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning i forbindelse med rekruttering av studenter og ansatte
 • Innholdsproduksjon og formidling
 • Lede internt nettverk for utvikling av fakultetets samlede kommunikasjonsarbeid, samt delta i aktuelle forum og utvalg ved NTNU

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelorgrad fra universitet eller høyskole innen relevant fagområde, fortrinnsvis kommunikasjon eller journalistikk (særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet)
 • Erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring med intern- og eksternkommunikasjon i endringsprosesse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • God organisasjonsforståelse og kjennskap til universitetssektoren
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Kompetanse innen bruk av ulike kanaler, herunder sosiale medier til formidling og markedsføring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, en lagspiller som trives med å jobbe på tvers i en stor organisasjon
 • Selvstendig og trygg i rådgiverrollen
 • Strategisk og analytisk, en aktiv bidragsyter i faglige diskusjoner, vurderinger og beslutninger
 • Strukturert arbeidsform og god gjennomføringsevne, erfaring med korte tidsfrister
 • Samfunnsengasjert, utviklingsorientert og omstillingsdyktig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen innplasseres i statens lønnsregulativ kode 1364 - Seniorrådgiver, med konkurransedyktige betingelser, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn, stilling og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonssjef Gunnhild S. Hatlen, tlf. 73595503, e-post gunnhild.hatlen@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-176/20

Søknadsfrist: 20. september

Gå til søknadsskjema
Til toppen