Frist: 23. april

NVE søker kommunikasjonsdirektør

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi søker etter en initiativrik og nytenkende person med solid kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring fra å lede kompetente kunnskapsmedarbeidere.

Som vår nye kommunikasjonsdirektør vil du få ansvaret med å lede vårt kommunikasjonsarbeid både internt og eksternt. Du vil jobbe bredt i organisasjonen med tema av stor offentlig interesse, herunder bl.a. krisekommunikasjon.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at NVE har en naturlig og aktiv plass i samfunnsdebatten innenfor sine ansvarsområder
 • Aktivt bidra til at NVE når ut til sine målgrupper med et klart budskap
 • Utvikle, forbedre og effektivisere NVEs ekstern- og internkommunikasjon
 • Lede og utvikle kommunikasjonsstaben. Du vil ha personalansvaret for 7 medarbeidere
 • Fungere som en sparringspartner for toppleder og andre i kommunikasjonsfaglige saker.
 • Du vil også være en del av NVEs toppledergruppe


Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Høyere relevant utdanning. Relevant realkompetanse kan kompenseres for krav om høyere utdanning
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Bred erfaring med mediehåndtering
 • God forståelse for digital kommunikasjon
 • Kunnskap om digitalisering og erfaring fra endringsprosesser vil være en fordel
 • Interesse for å skape god internkommunikasjon i organisasjonen
 • Meget god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG (H) før tiltredelse.


Personlige egenskaper

 • Innovativ
 • Strategisk
 • Motiverende lederstil
 • God rolleforståelse og evner å balansere strategisk arbeid med driftsoppgaver
 • God samfunnsforståelse og interesse for politikk
 • Personlig egenhet tillegges betydelig vekt


Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer innenfor energi, flom og skred, miljø og beredskap
 • Sterk kompetanseorganisasjon
 • Selvstendige medarbeidere med stor faglig kompetanse
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner i stillingskode seksjonssjef (1211)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).


Kontaktinformasjon

 • Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør, 922 07 766
 • Christine Kiste, direktør administrasjonsavdelingen, 412 16 675
 • Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt, 22 95 98 62

Søknadsfrist: 23.04.2019 

Gå til søknadsskjema
Til toppen