Frist: Snarest

Polaris Media søker CFO

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Polaris Media søker en forretningsorientert CFO som vil ha overordnet ansvar for konsernets økonomi- og finansfunksjon.

I dette inngår ansvar for rapportering, regnskap, budsjettprosesser, samt rapportering til konsernstyret, revisjonsutvalg og børs. CFO har en sentral rolle i konsernledelsen og i arbeidet med strategiutvikling, IR og M & A. Som CFO i Polaris Media vil du være en viktig bidragsyter i arbeidet med å identifisere forbedringspotensial og effektiviseringsmuligheter i konsernet, samt nye forretningsmuligheter.


Ønsket erfaring og utdanning:

  • Høyere økonomisk utdanning.
  • Ledererfaring fra tilsvarende rolle, gjerne fra konsernstruktur.
  • Fordel med erfaring fra børsnotert selskap.
  • Erfaring fra IR og M & A.
  • Solid regnskaps- og forretningsforståelse.
  • Erfaring fra digital transformasjon og utvikling av digitale forretningsmodeller.
  • Erfaring fra moderne ERP systemer og øvrige IT-verktøy.


Den rette kandidaten har gode relasjonelle ferdigheter, evner å ha fokus på effektiv drift, og høy kvalitet på det som leveres. Samtidig kreves et strategisk blikk for videreutvikling av konsernet og nye forretningsmuligheter.

Polaris Media ASA kan tilby en sentral stilling i toppledelsen i et av landets største mediekonsern, med tydelige vekstambisjoner nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har et viktig samfunnsoppdrag, i en bransje som preges av høy utviklings- og endringstakt.

Arbeidssted er Trondheim. En god del reisevirksomhet må påregnes. CFO rapporterer til konsernsjef.


Kontaktinformasjon: 

Frist: Snarest

Gå til søknadsskjema
Til toppen