Frist: 25. mai

Politidirektoratet søker en dyktig og engasjert seniorrådgiver innen endringskommunikasjon

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du jobbe med å forebygge og bekjempe kriminalitet, og bidra til å holde Norge trygt? Vi søker seniorrådgiver innen endringskommunikasjon

Politiet er i gang med omfattende endringer for å håndtere fremtidens kriminalitetsbilde. Vi søker en dyktig og engasjert senior kommunikasjonsrådgiver som har lyst til å være med på utviklingen av politiet, og sikre at effektiv kommunikasjon bidrar til at politiet når sine mål. Du får jobbe med sentrale oppgaver i en etat med stor samfunnsmessig betydning, i et solid fagmiljø med høy motivasjon og stort nettverk. Vi søker deg som har kompetanse og erfaring til å styrke politiets utviklingsarbeid.

Kommunikasjonsstaben i Politidirektoratet har 15 faste medarbeidere fordelt på to seksjoner. Staben er premissgiver i etaten for kommunikasjon som virkemiddel, og jobber med endringskommunikasjon i utviklingen av politiet, å sikre en koordinert utvikling av digitale kommunikasjonskanaler, formidle viktig informasjon til befolkningen, og håndtere media og krisekommunikasjon. Stillingene er for tiden plassert i kommunikasjonsseksjonen.

Arbeidsoppgaver: 

 • Bidra til at politiet bruker effektiv kommunikasjon som virkemiddel for å nå mål i endrings- og utviklingsarbeid
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategier og –planer. Følge opp strategi og planer og gjennomføre kommunikasjonstiltak eksternt og internt
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning og støtte til ledere og prosjekter som skal planlegge og iverksette nasjonale endrings- og utviklingsprosesser
 • Bidra til fagdialog og kommunikasjonsfaglig utvikling i etatens kommunikasjonsmiljø
 • Koordinere opp mot andre kommunikasjonsaktiviteter i etaten, og delta i kommunikasjonstabens øvrige arbeid

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad innen medie- og kommunikasjon eller samfunnsfag
 • Minst 5 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i større virksomheter. 
 • Solid og dokumentert erfaring fra strategisk rådgivning og støtte til ledere og/eller toppledere i komplekse endringsprosesser
 • Svært god kunnskap om prinsipper for kommunikasjon i endringsprosesser, og om statlig kommunikasjonspolitikk
 • Meget god samfunnsforståelse, og god forståelse for politiets rolle og virksomhet
 • Særdeles god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

  Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Personlige egenskaper: 

 • Engasjement for politiets samfunnsoppdrag  
 • Svært god strategisk forståelse. Du evner å sette små og store kommunikasjonsoppgaver i sammenheng med politiets mål, og får raskt oversikt over komplekse problemstillinger
 • Strukturert og pålitelig, leverer på tid
 • Skaper tillit og gjensidig forståelse mellom kommunikasjon, fagmiljøer og ledere
 • Tydelig, trygg og selvstendig i rådgiverrollen

Vi tilbyr: 

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 640 200- 813 400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Hans Petter Bergli, telefon: 913 55 314

Søknadsfrist 25. mai

Gå til søknadsskjema
Til toppen