Frist: 25. mai

Politidirektoratet søker seniorrådgiver media og analyse

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du jobbe med å forebygge og bekjempe kriminalitet, og bidra til å holde Norge trygt? Politiet er i gang med omfattende endringer for å håndtere fremtidens kriminalitetsbilde og søker nå en engasjert senior kommunikasjonsrådgiver.

Vi søker en dyktig og engasjert senior kommunikasjonsrådgiver som har lyst til å være med på utviklingen av politiet, og sikre at effektiv kommunikasjon bidrar til at politiet når sine mål. Du får jobbe med sentrale oppgaver i en etat med stor samfunnsmessig betydning, i et solid fagmiljø med høy motivasjon og stort nettverk.

Kommunikasjonsstaben i Politidirektoratet har 15 faste medarbeidere fordelt på to seksjoner. Staben er premissgiver i etaten for kommunikasjon som virkemiddel, og jobber med endringskommunikasjon i utviklingen av politiet, å sikre en koordinert utvikling av digitale kommunikasjonskanaler, formidle viktig informasjon til befolkningen, og håndtere media og krisekommunikasjon.

 Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å utvikle en metode og et system for bruk av medieanalyser og andre analyser som er strategisk viktig for kommunikasjonsarbeidet  i politiet
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategier og –planer. Følge opp strategi og planer og gjennomføre kommunikasjonstiltak eksternt og internt
 • Være rådgiver for ledelsen og etaten i kriser og ved krevende mediesaker
 • Mediehandtering og medieovervaking  Du vil inngå i stabens pressevaktordning
 • Koordinere opp mot andre kommunikasjonsaktiviteter i etaten, og delta i kommunikasjonstabens øvrige arbeid 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad innen medie- og kommunikasjon eller samfunnsfag
 • Minst 5 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i større virksomheter 
 • Solid og dokumentert erfaring fra strategisk rådgivning og støtte til ledere og/eller toppledere i krevende mediesaker
 • Svært god kunnskap om, og erfaring med, å utvikle analyser for større virksomheter
 • Meget god samfunnsforståelse, og god forståelse for politiets rolle og virksomhet
 • Erfaring med medierådgiving og kommunikasjonsarbeid i kriser.
 • God forståelse for medienes rolle og arbeidsmetoder, samt prinsipper for god krisekommunikasjon.
 • Særdeles god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Svært god strategisk forståelse. Du evner å sette små og store kommunikasjonsoppgaver i sammenheng med politiets mål og får raskt oversikt over komplekse problemstillinger
 • Serviceorientert, strukturert og pålitelig, leverer på tid
 • Skaper tillit og gjensidig forståelse mellom kommunikasjon, fagmiljøer og ledere
 • Tydelig, trygg og selvstendig i rådgiverrollen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner i teamarbeid

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 640 200- 813 400 brutto pr. år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Anne Margrete Alværen, telefon: 900 46 626

Søknadsfrist 25. mai

Gå til søknadsskjema
Til toppen