Frist: 21. juni

Politiforum søker ansvarlig redaktør

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du lede et av Norges beste og mest innflytelsesrike fagblader?

Politiforum er landets største uavhengige politiblad med et opplag på ca 20 000. I 2018 hadde 2,4 millioner sidenedlastinger. Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og skal være en ledende premissleverandør i norsk kriminalitetsdebatt innenfor egen formålsparagraf. Politiforum er medlem av Fagpressen og har vunnet flere fagpresse- og mediepriser.

Politiforum søker ny redaktør da nåværende redaktør går av med pensjon 1. desember. Politiforum utgir 11 papirutgaver i året. I tillegg publiserer vi nyheter på nett kontinuerlig, der vi følger det løpende nyhetsbilde. Redaksjonen består av redaktør, to journalister og markedskonsulent. Bladets ansatte deler kontorlokaler med Politiets Fellesforbund.. Bladet eies av Politiets Fellesforbund, som forvalter eierskapet igjennom et bladstyre valgt av landsmøtet.

Valgperioden for sittende redaktør går ut ved årsskiftet og det skal derfor ansettes fast eller velge redaktør frem til 31.12.2024.

Krav:

 • God kjennskap til politiet, den kriminalpolitiske debatt og den generelle samfunnsdebatten.
 • Det er ønskelig med lederutdanning og/eller erfaring.
 • Forståelse for arbeidsgiverforhold.
 • Journalistisk formal og/eller realkompetanse.
 • Beherske fotografering.
 • Verdsetter undersøkende journalistikk og har en kreativ innstilling.
 • Ny redaktør må være leveringsdyktig og gjennomføringssterk.
 • Kunnskap om drift/publisering av nettsted/sosiale medier.
 • Det er en fordel med kjennskap til Politiets Fellesforbunds arbeid og organisasjon.

Vi søker etter en person med høyere utdanning og journalistisk erfaring og/eller interesse som kan være en drivkraft i arbeidet med å videreutvikle Politiforum. Søkeren bør ha kunnskaper om fagbladets stoffområde og generell fagforeningspolitisk innsikt. Det vil også bli tillagt vekt på ledererfaring og kreativitet omsatt i praktisk arbeid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Politiets Fellesforbund ønsker et fagtidsskrift som er i stadig utvikling og som oppleves faglig relevant og inspirerende for våre medlemmer. Det betyr at den kommende redaktør innen gitte formålsparagrafer og rammer må være ambisiøs på bladets vegne.

Du får:

 • En utfordrende stilling med krevende, arbeidsomme og selvstendige oppgaver
 • Stor innflytelse på egen arbeidssituasjon med mulighet til å utvikle deg selv
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.

Hvis den som ansettes kommer fra jobb i politietaten har vedkommende rett til permisjon etter Hovedavtalens bestemmelser.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

 • Bladstyret ved styreleder Marit Fostervold tlf 458 72402 eller
 • avtroppende redaktør Ole Martin Mortvedt tlf 920 52 127

Søknaden sendes på epost til Marit.Fostervold@politiet.no innen 21. juni 2019.

Send søknad på e-post
Til toppen