Frist: 15. feb.

Sommarvikarar NRK Møre og Romsdal

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi søkjer etter journalistar med erfaring frå redaksjonelt arbeid innan radio, tv eller nett.

 NRK Møre og Romsdal søkjer etter sommarvikarar. Vi tilbyr jobb i eit spennande nyheitsmiljø som leverer innhald til radio, tv og nett.


Arbeidsoppgåver

 • Vere med å jakte etter gode saker frå Møre og Romsdal og fortelje dei på ein spennande måte.
 • Bruke kjeldenettet og kunnskapen du har om regionen til å finne gode nyheitssaker og utvikle desse for eit nasjonalt publikum
 • Rask formidling/direkterapportering av hendingar til alle plattformer, spesielt nett og radio.
 • Vikariatet inneber arbeid i turnus med kvelds- og helgevakter.


Kvalifikasjonar

 • Sikkert språk
 • Kompetanse i digital journalistikk blir vektlagd
 • Kjennskap til kva som skal til for at ein reportasje blir lest/høyrt og delt
 • God kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Søkjarar må ha sertifikat

NRK er omfatta av Offentleglova sine reglar om rett til innsyn i søkjarlister. Søkjarar som ikkje ynskjer namnet sitt offentlegggjort må grunngje kvifor. Dersom unntaket ikkje vert godteke, vert søkjar varsla og får høve til å trekke søknaden.

Kontaktinformasjon

 • Kjell E Myklebust, redaksjonssjef, 970 90 780
 • Janne Brit Aasen, fung. redaksjonssjef, 996 41 676

Søknadsfrist: 15.02.2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen