Frist: 10. May

Teknisk Ukeblad Media søker redaktør og 5 journalister

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi er i vekst, og oppbemanner redaksjonene i tu.no og digi.no for å kunne ta ytterligere steg. Nå søker vi seks nye redaksjonelle medarbeidere.

TU Media skriver om hvordan teknologi og teknologer kan bidra til å løse fremtidens største utfordringer. Vårt mål med journalistikken er å tilby teknisk dybde, men samtidig presentere innholdet på en måte som gjør det forståelig for flest mulig. Vi tar tak både i konflikter og suksesshistorier, og er opptatt av å utnytte nye digitale muligheter for innhenting og presentasjon.


Redaktør tu.no
Vår nåværende redaktør skal jobbe med nysatsninger og vekstprosjekter, og vi søker hans etterfølger. Viktigste arbeidsoppgaver vil være å lede, motivere og videreutvikle en redaksjon med 17 årsverk, og sørge for at vi til enhver tid produserer nyheter og innsiktssaker som er viktige og nyttige for våre kjernelesere. Ønsket kandidat må være en god coach og sparringspartner i det daglige arbeidet, tydelig på retning i det lange løp og må brenne for det redaksjonelle sluttproduktet. Redaktøren må også utføre operativt arbeid - som å skrive kommentarer, redigere artikler og utføre annet deskarbeid. Redaktør og frontredigerer inngår i en deskturnus som skal bemanne desken fra kl. 7-17 alle hverdager. Stillingen medfører personallederansvar for alle journalistene. Redaktøren må bidra til et konstruktivt samarbeid med øvrige redaksjoner i Teknisk Ukeblad Media.

Spørsmål kan rettes til digitalredaktør i Teknisk Ukeblad Media, Svein-Erik Hole, på telefon 909 69 053. Søknad sendes til: seh@tu.no innen 10. mai 2018.

 
3 faste journaliststillinger og 1 vikariat til tu.no
Vi søker fire journalister som kan gjøre tu.no enda bedre. Redaksjonen skal produsere nyhetssaker som holder ansatte i norske teknologibedrifter faglig oppdatert, og vi skal bidra til at en enda større lesergruppe forstår muligheter og konsekvenser ved ulike teknologivalg. Vi søker medarbeidere som evner å kombinere tempo med fordypning, og som er interessert i å videreutvikle seg innen digital journalistikk. Interesse for teknologi og engasjement for bærekraft er en forutsetning. Vi har spesielt behov for kompetanse innen olje/energi, bygg/eiendom, maritim virksomhet og grønn mobilitet.

Vikariatet ønskes besatt så fort som mulig, og varer til 1. mars 2019.

Spørsmål kan rettes til digitalredaktør i Teknisk Ukeblad Media, Svein-Erik Hole, på telefon 909 69 053. Søknad sendes til: seh@tu.no innen 10. mai 2018.

 
1 fast journaliststilling til digi.no
Vi søker en dyktig og teknologikyndig journalist som kan skrive om hvordan norske bedrifter bruker IT til å løse sine utfordringer. Journalisten vil bruke mye tid ute hos IT-avdelinger og IT-miljøer rundt omkring i Norge for å finne ut hva de driver med, hva de sliter med, samt se på nye trender og eksempler på spennende bruk av teknologi. Journalisten vi ansetter vil spille en viktig rolle i å gjøre digi.no enda mer relevant for alle som jobber med IT i Norge, enten det er i private eller offentlige virksomheter.

Spørsmål kan rettes til redaktør for digi.no, Kurt Lekanger, på telefon 402 10 140.
Søknad sendes til: kurt@digi.no innen 22. mai 2018.


NJ-klubbleder i TU Media er Håvard Fossen, som kan nås på telefon 905 19 347. 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Send søknad på e-post
Til toppen