Frist: 24. nov.

Trønder-Avisa søker nyhetsredaktør

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi ser etter en tydelig leder som våger å prioritere og som har gjennomføringsevne i et miljø preget av solid kompetanse, sterke meninger og høyt arbeidstempo.

Vår nyhetsredaktør går inn i en ny rolle og vi søker derfor hans etterfølger for snarlig tiltredelse.

Trønder-Avisa skal være ledende på nyheter, nytte og leseopplevelser i vårt kjerneområde – som grovt sett er Inntrøndelag, og ha en ambisjon om å være ledende på regionale og nasjonale nyheter med betydning for vårt nedslagsfelt. Den som søker må derfor ha solid journalistisk kompetanse og evne til å ha overblikk over det lokale så vel som det regionale og nasjonale.

Nyhetsredaktøren er på mange måter «daglig leder» i redaksjonen og rapporterer direkte til sjefredaktør. Man må evne å se både lange og korte linjer.

Redaksjonen i Trønder-Avisa består av en kulturgruppe, sportsgruppe, desk, foto, politikk, kommentator og fellesredaksjon. Kultur-, sport-, foto og desk har operative gruppeledere som i det daglige har planleggingsansvar for sine ansvarsområder – foruten at vi har en nyopprettet stilling som reportasjeleder, som er nyhetsredaktørens høyre hånd og som har ansvar for den daglige innholdsproduksjonen.

Trønder-Avisa og Namdalsavisa har fri utveksling av stoff mellom redaksjonene og nyhetsredaktøren har ansvar for kontakten mellom redaksjonene på operativt og overordnet plan.

Til tross for at vi er en liten redaksjonen, har Trønder-Avisa over mange år markert seg som en tydelig meningsbærer som har prioritert meningsjournalistikken. Nyhetsredaktøren må evne å se sammenhengen mellom nyhets- og kommentarjournalistikken og ha kompetanse til å gi tydelige føringer også for det meningsbærende stoffet – som er forankret i Trønder-Avisas historiske tradisjon og vårt verdigrunnlag. 


Nærmere opplysninger om stillingen
og betingelser gis av sjefredaktør og adm.dir. John Arne Moen på telefon 95 72 03 95 eller via henvendelse på mail
moen@t-a.no

Søknadsfrist 24. november.

Send søknad på e-post
Til toppen