Frist: 14. aug.
(Mads Forchhammer)

UNIS søker kommunikasjonsrådgiver

UNIS søker en idérik og selvstendig person med genuin interesse for digital kommunikasjon.

Stillingen er et 100 % engasjement for 2 år med mulighet for fast ansettelse.

Vi søker en idérik person som kan jobbe selvstendig med ekstern og intern kommunikasjon og forskningsformidling, samt profilering og markedsføring av utdanningstilbudet og visjonære forskningsideer/konsepter ved UNIS.

Det forventes at du har en genuin interesse for digital kommunikasjon, har erfaring fra innholdsproduksjon til ulike digitale kanaler og kan vise til gode resultater.

Stillingen tilhører studieavdelingen, som består av avdelingsleder, studierådgivere, fagleder for kommunikasjon og bibliotekarer.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver som tilligger stillingen er blant annet profilering av utdanning og forskning ved UNIS, vedlikehold og videreutvikling av UNIS’ hjemmesider og våre sosiale medieplattformer (der engelsk er hovedspråket), tekst-, bilde- og videoproduksjon, utforming av grafisk materiell og annonser, mediekontakt, koordinering av besøksgrupper og arrangementer, samt presentasjon av UNIS til besøkende, på norsk og engelsk.

Stillingen kan i perioder tillegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Følgende bakgrunn og kompetanse er et krav:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelorgrad eller tilsvarende). Dokumentert realkompetanse kan erstatte kravet om høyere utdanning
 • Dokumentert erfaring fra kommunikasjonsarbeid/konseptformidling/markedsføring
 • Kompetanse og erfaring med webpublisering og strategisk arbeid med sosiale medier
 • Kompetanse og erfaring fra fotografering, bilderedigering og videoproduksjon (både filming og redigering) til bruk på nettsider og i sosiale medier
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring som foredragsholder

Følgende bakgrunn og kompetanse er en fordel:

 • Interesse for og kunnskap om trender i sosiale medier
 • Erfaring med Google Analytics, Facebook Insights, Instagram Insights eller andre relevante web- og analyseverktøy
 • Erfaring med grafisk design, med gode ferdigheter i Adobe Photoshop og InDesign, og gjerne andre programmer i Creative Cloud
 • Erfaring med WordPress
 • Kunnskap om søkemotoroptimalisering og universell utforming
 • Kunnskap om og erfaring med forskning og forskningsformidling
 • Interesse for og evne til raskt å sette deg inn i nye digitale verktøy
 • Erfaring med engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på at du er serviceorientert, kreativ, initiativrik og fleksibel med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det vil bli lagt vekt på motivasjon, selvstendighet og personlig egnethet i ansettelsen.

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen, tilskudd til feriereise etter gjeldende regelverk og tjenestebolig.

Tilsetting som rådgiver i stillingskode 1434 i statens regulativ, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr. 34 560,- pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Informasjonssjef Eva Therese Jenssen, tlf. 975 26 931
 • Leder for studieavdelingen Ane Hammervoll Bjørsvik, tlf. 926 35 651

Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden.

Søknadsfrist: 14. august

Gå til søknadsskjema
Til toppen