Frist: 16. nov.

Vestnesavisa søker journalist og annonseselger

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vestnesavisa søkjer to dedikerte personar som vil vera med og utvikla avisa vidare.

Journalist i 100% stilling

Den vi ser etter

  • Har sertifikat og disponerer eigen bil
  • Er allment interessert i saker som føregår i kommunen
  • Vil få allsidige arbeidsoppgåver

Noko kvelds- og helgearbeid må påregnast. Opplæring vil bli gitt.

Vi har også ledig stilling som annonseselgar i 50% stilling med mogleg utsikt for økande stillingsprosent. Opplæring vil evt. bli gitt.


Spørsmål om stillingane rettas til

Søknad med CV og eventuelle referansar sender du til; jon@vestnesavisa.no eller Vestnesavisa AS, Postboks 53, 6399 Vestnes.

Søknadsfrist: 16.november 2018.

Send søknad på e-post
Til toppen