Frist: 14. nov.

VG søker avdelingsleder Sporten

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du ha det faglige ansvaret for å utvikle sportsjournalistikken i VG?

Vår mangeårige sportssjef har fått nye oppgaver i VG, og vi søker derfor etter ny leder for en av mediehusets største avdelinger. Sporten er at av VGs viktigste satsingsområder. Leder for Sporten inngår i den redaksjonelle avdelingsledergruppa og rapporterer til nyhetsredaktør.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at avdelingen setter og når sine ambisjoner og mål i tråd med VGs strategi.
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av det redaksjonelle arbeidet, herunder kontakt med og håndtering av eksterne stoffleverandører.
 • Avdelingsleder har det faglige ansvaret for utvikling av sportsjournalistikken i VG.
 • Avdelingslederen spiller en sentral rolle i å utvikle fremtidens sportsredaksjon, og skal være en pådriver for utvikling.
 • Personalansvar og ansvar for utvikling av medarbeidere i avdelingen, herunder ansvar for kompetanseheving og rekruttering av eget team samt ansvar for bemanning, vikarbruk og turnusplaner.
 • Operativt ansvar for hele avdelingen. Med det menes gjennomføring og iverksetting av journalistiske satsinger i enkeltsaker, faggrupper, prosjekter og overordnet planlegging.
 • Ansvar for å følge de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer for redaksjonen.
 • Ansvar for å sikre mangfold i egen avdeling i form av kjønn, bakgrunn og erfaring.
 • Stillingsinnehaver skal virke som en god rollemodell, være en kulturskaper i organisasjonen og utøve sitt virke i tråd med VGs kjerneverdier og etiske retningslinjer.


Fag og erfaring

 • Solid redaksjonell erfaring og ledererfaring fra en større redaksjon er en forutsetning.
 • Kjennskap og erfaring fra sportsjournalistikk er en fordel.
 • Digital kompetanse og kunnskap om sportsfeltet er avgjørende.
 • Forståelse og kompetanse for hele spekteret av VG og VG Sportens leveranse - inkludert brukerbetaling, løpende nyheter og TV - er nødvendig.
 • Solid presseetisk forståelse og operativ vurderingsevne.
 • Bør ha ledererfaring hvor man kan vise til en dokumenterte journalistiske resultater.
 • God strategisk forståelse.


Personlige egenskaper

 • Stå-på-vilje og evne til å skape tillit og engasjement hos medarbeidere.
 • Engasjement for journalistikk og utviklingsmuligheter innenfor fagområdet.
 • Evne til å samarbeide på tvers i et redaksjonelt miljø.
 • Endringsorientert og evne til omstilling internt i egen avdeling og i organisasjonen som helhet.

Har du lyst til å vite mer? Ta gjerne kontakt med Tora Bakke Håndlykken, Tora.Bakke.Handlykken@vg.no, for en uforpliktende og konfidensiell prat.

Søknadsfrist: 14. november 2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen