Frist: 23. aug.

VG søker korrespondent i USA og stringer i Midtøsten

Vi søker en erfaren og nyhetsrettet korrespondent i USA med stor arbeidskapasitet, i tillegg søker vi en reporter med solid erfaring og stor interesse for Midtøsten.

Korrespondent-stillingen skal nå besettes for to år og stringeren i Midtøsten for ett år. For begge stillingene er det mulig å søke forlengelse i ytterligere ett år.

Korrespondent i USA

Du må ha evne til å se de gode og oppsiktsvekkende sakene som gir nye og overraskende innblikk i det amerikanske samfunnet. Du må ha god formidlingsevne, og kunnskap om USA, amerikansk politikk og samfunnsforhold. Søkeren må være selvgående og ha stor gjennomføringsevne.

Korrespondenten må ha evnen til raskt å formidle nyheter og bidra til alle avdelinger og alle plattformer i VG. Vi ønsker en reporter som har lyst og vilje til å utvikle utenriksjournalistikken i VG gjennom allsidig nyhetsarbeid og reportasjevirksomhet fra det amerikanske kontinentet.

USA-korrespondenten har hatt tilhold i New York, men det åpnes for alternativ plassering av kontoret ved denne utlysningen.

Tiltredelse januar 2021.

Stringer i Midtøsten

VG søker en reporter med solid erfaring og stor interesse for Midtøsten.

Stringeren vil ha ansvar for å dekke nyhetshendelser, utviklingstrekk og viktige politiske spørsmål i Midtøsten og områdene rundt. Vi søker en reporter med god innsikt i Midtøsten og evne til å se og formidle de gode og oppsiktsvekkende sakene som gir innblikk i denne spennende regionen.

Stringeren må ha evnen til raskt å formidle nyheter og bidra til alle avdelinger og alle plattformer i VG. Vi ønsker en reporter som har lyst og vilje til å utvikle utenriksjournalistikken i VG gjennom allsidig nyhetsarbeid og reportasjevirksomhet.

Nåværende stringer er bosatt i Libanon, men det åpnes for alternativ plassering ved denne utlysningen. For å finne et mest hensiktsmessig stasjoneringssted, vil base for stringeren bli besluttet i samråd med den valgte kandidaten i løpet av høsten.

Stringerkontrakten er på ett år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse i januar 2021.

For begge stillingene gjelder:

Stillingene innebærer betydelig reisevirksomhet. Du må kunne rykke på kort varsel og ha evnen til å jobbe selvstendig under krevende forhold. Samtidig må du ha gode samarbeidsevner og ha lett for å komme i kontakt med nye mennesker. Du må være flink til å bygge nettverk og være en god menneskekjenner.

Du må ha erfaring med å jobbe under press og i stressende situasjoner. Du må være idérik og flink til å fortelle komplekse historier på nye, uventede, levende og lettfattelige måter. Erfaring med å gå live på TV alene og med eget utstyr er en forutsetning, og du må være en habil fotograf som både tar stillbilder og video og du må tørre å utforske lydformatet til podkaster. Solid digital kompetanse og erfaring med sosiale medier er et krav.

Det er en fordel om du behersker et eller flere fremmedspråk i tillegg til engelsk.

Sikkerhetskurs må være gjennomført før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at utviklingen i corona-pandemien og innreisebestemmelser i de ulike landene kan påvirke dato for tiltredelse.

I tittelfeltet i søknaden skriver du hvilken av rollene du søker på.

Har du spørsmål, kan du kontakte:

Leder av nyhetsavdelingen, Andreas Nielsen, tlf 93089599, e-post: andreas.nielsen@vg.no 

Breakingsjef, Robert Simsø, tlf. 41530316, e-post: robert.simso@vg.no 

Prosjekt- og administrasjonsleder, Andreas Arnseth, tlf 90787461 e-post: andreas.arnseth@vg.no 

Klubbleder Jørgen Braastad, tlf 41530313, e-post: jorgen.braastad@vg.no 

Søknadsfrist 23. august

Gå til søknadsskjema
Til toppen