Frist: 14. aug.

VG søker utviklingsredaktør

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du lede den digitale utviklingen i VG?

VG skal være nordmenns førstevalg på nettet. Vi skal være best når det skjer noe stort. Vi skal avsløre urett, holde brukerne oppdatert 24/7, underholde, engasjere og skape snakkisene fra Kirkenes til Kristiansand.

Relevant og troverdig journalistikk er avgjørende, men ikke tilstrekkelig om VG skal styrke posisjonen. Brukeropplevelsen må være den aller beste. Vi skal ta i bruk innovative fortellerteknikker, utvikle tjenester og produkter nordmenn elsker, benytte sosiale plattformer for å rekruttere nye lesere. De neste årene må VG-universet utvikles og utvides for å tilfredsstille morgendagens brukere. Når teknologi skaper nye muligheter, skal VG ligge helt i front.

Både journalistikken og mediebransjen vil gå gjennom radikale endringer. Om VG skal holde tritt med utviklingen, må hele organisasjonen være datadrevet. Analyse, innsikt og data skal gjennomsyre utviklingen av VGs strategi, produktutvikling og innhold.

Vår viktigste oppgave akkurat nå er å skape en bærekraftig forretningsmodell. Journalistikken spiller en avgjørende rolle i samfunnet. Den må finansieres. Derfor må VG de neste årene øke de digitale inntektene gjennom innovasjon og produktutvikling. Vi trenger en større portefølje og mer differensierte inntektsstrømmer.

Kan du lede den digitale utviklingen i VG denne retningen? Da kan du være vår neste utviklingsredaktør.

Stillingen rapporter til ansvarlig redaktør


Arbeidsoppgaver

Utviklingsredaktør er ansvarlig for innovasjon og utvikling av journalistikken i mediehuset VG. Det overordnede ansvaret går på tvers av avdelinger og datterselskaper. Utviklingsredaktør inngår både i redaktørkollegiet og VGs operative ledergruppe.

Utviklingsredaktør eier brukerreisen i VG. Det betyr at vedkommende har ansvar for å balansere ulike målsettinger slik at mediehuset oppnår den overordnede ambisjonen om å være Norges primære nyhetsdestinasjon. En sentral oppgave er å optimalisere innholdet på VGs førsteside.

Fire sentrale avdelinger rapporterer i direkte linje til utviklingsredaktør: “Redaksjonell utvikling”, “Leserutvikling”, “Data og analyse”, “Nisjer og tjenester”. I tillegg vil utviklingsredaktør spille en sentral rolle inn mot andre enheter, for eksempel VGTV, E24 og digitale brukerinntekter.

“Redaksjonell Utvikling” er en sentral enhet i VGs redaksjon. Avdelingen er involvert i de fleste større satsinger, utvikler nye verktøy for redaksjonen og fungerer som et bindeledd mellom VG og utviklingsmiljøet i MPT.

“Leserutvikling” skal sørge for at distribusjonen av VGs innhold til enhver tid maksimeres på egne og andres plattformer. Produksjon av innholdet til tredjepartsplattformene må være i konstant utvikling.

VG skal være en datainformert organisasjon. Utviklingsredaktør har et særskilt ansvar for at VGs redaksjon til enhver tid har rett data og relevant innsikt. Data skal ligge til grunn til grunn for beslutninger på alle nivå i organisasjonen.

Utviklingsredaktør er VGs bindeledd mellom VG og MPT. Vedkommende er VGs stakeholder. Det medfører at utviklingsredaktør skal følge opp MPTs prioriteringer og leveranser slik at VGs behov er dekket. Ansvaret gjelder spesielt VGs kjerneteam, VGlive og Peil, men også sentrale team i CNP.

Utviklingsredaktør skal sørge for at VGs portefølje av nisjer og tjenester styrker VGs posisjon og bidrar til lønnsomhet. Det er også forventet at rollen bidrar til å skape nye digitale inntektsstrømmer i øvrige deler av VG.

Utviklingsredaktør spiller en sentral rolle i å utvikle en fremtidsrettet organisasjon. Vedkommende skal være en pådriver for kompetanseutvikling.

Utviklingsredaktør har et særskilt ansvar for å sikre at VG responderer raskt på trendskifter, iverksetter eksperimenter og prosjekter som sikrer at mediehuset ligger i front i et krevende konkurransebilde.


Fag/erfaring

  • Ledererfaring fra redaksjonelle miljøer
  • Bred ledererfaring og dokumenterte resultater
  • Journalistisk teft og etisk bevissthet
  • Dyp kunnskap om produktutvikling og teknologi
  • Sterk strategisk forståelse


Personlige egenskaper

  • Evne til å manøvrere i en matriseorganisasjon
  • Velutviklede samarbeidsevner
  • Stor kreativ kapasitet
  • Evne til kritisk og analytisk tenkning
  • Gjennomføringskraft


Har du spørsmål om stillingen, kontakt:

Søknadsfrist: 14. august 2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen