Frist: 17. nov.

Vi søker ny ansvarlig redaktør / daglig leder til Gjengangeren

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi er på jakt etter en ansvarlig redaktør som er presseetisk stødig, har en sterk journalistisk kraft og et ønske om å ta en synlig rolle utad.

Gjengangeren skal være det lokale førstevalget for å finne informasjon om viktige hendelser. Vi skal sette nye temaer og spørsmål på dagsorden, vi skal synliggjøre lokalt næringsliv og samtidig ha en viktig rolle i å avdekke svakheter og kritikkverdige forhold. Avisa skal bidra til glede, lokalt engasjement og stolthet og skape fellesskap og samhørighet.

Som ansvarlig redaktør/daglig leder i Gjengangeren setter du alltid leseren først, og bruker innsikt og analyse for å sørge for at avisen endrer seg i takt med leserne og samfunnet. Som ansvarlig redaktør har du ansvar for å forvalte den publisistiske plattformen ved å være en garantist for at avisen ivaretar sin uavhengighet, saklighet, sin relevans og sitt samfunnsansvar.

For å utvikle mediehuset videre er vi på jakt etter en ansvarlig redaktør som er presseetisk stødig, har en sterk journalistisk kraft og et ønske om å ta en synlig rolle utad. Dette er en stilling som enleder, hvor både redaksjonelle og administrative oppgaver er en del av ansvaret. Du må ha lyst og evne til å lede Gjengangeren som organisasjon gjennom interessante og krevende prosesser de kommende åra.

For å lykkes i stillingen tror vi det er viktig at du er nysgjerrig, lærings- og utviklingsorientert. Du er ambisiøs, viser engasjement og evner å inspirere dine medarbeidere og opptre som en lagbygger. Du skal lede det daglige redaksjonelle arbeidet, men bør også ha en evne til å utvikle og initiere strategier for Gjengangeren. Det å sørge for utvikling, kompetanseheving og oppfølgning av redaksjonelle ledere og medarbeidere er noe vi håper du brenner for.

Ansvarlig redaktør har overordnet lederansvar for en stab på 10 ansatte og rapporterer til styreleder.

Kvalifikasjoner:

  • Redaksjonell ledererfaring med dokumenterte resultater
  • Solid innholds- og publiseringskompetanse
  • Relevant høyere utdanning, f.eks. fra journalistikk, kommunikasjon eller statsvitenskap
  • Solid forståelse for medieutvikling og digitalisering
  • Ambisiøs leder som evner å inspirere dine ansatte

Som ansvarlig redaktør i Gjengangeren får du mulighet til å dra veksler på et sterkt utviklingsmiljø med høy kompetanse i Amedias sentrale organisasjon og kolleger i region Buskerud/Vestfold. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø.

Du kan lese mer om hvordan det er å være ansatt i Amedia her.


Har du spørsmål
eller ønsker å vite mer om stillingen er du velkommen til å kontakte styreleder Øyvind Bladt Hagenoyvind.hagen@amedia.no, 951 93 900

Gå til søknadsskjema
Til toppen