Frist: 15. april

Vil du bli journalist og bruke nynorsk – her får du opplæring med løn

Nynorsk avissenter søkjer etter engasjert ungdom som vil bli journalist med nynorsk som mediespråk. 

Vi tilbyr plass for fem praktikantar i kull 13. Opplæring og praksis i Førde i fire månader frå 19. august 2019. Deretter to månader praksis i sjølvvald avisredaksjon til 29. februar 2020. Løn i heile opplæringstida. Etter 12 kull har vi lært opp 50 nynorskpraktikantar sidan starten i 2013. No ser vi etter nye talent.

Nynorsk avissenter samarbeider med NRK Nynorsk mediesenter i Førde, som driv tilsvarande opplæring for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Dei lyser ut det 31. kullet med same søknadsfrist, 15. april.  


Vi tilbyr

 • Effektiv og intensiv opplæring i avisjournalistikk
 • Fire månader praksis i Firda Media og to månader i sjølvvald avisredaksjon
 • Produksjon av nyhende, reportasjar og bloggar for nett, papir og sosiale medium
 • Førelesingar i språk, presseetikk, kjeldekritikk og journalistisk metode
 • Video, foto, frontredigering, podkast, strøyming, datastøtta journalistikk
 • Tett oppfølging frå mentor og erfarne journalistar
 • Attest frå Nynorsk avissenter og praksisavis
 • Hjelp til å skaffe bustad i Førde


Du har     

 • Lyst til å skrive nynorsk og vil bli journalist     
 • Samfunnsinteresse og -engasjement     
 • Stå-på-vilje, likar utfordringar og høgt tempo     
 • Evne til å samarbeide og dele kunnskap med andre     
 • Førarkort klasse B     
 • Vi tek inn søkjarar med ulik bakgrunn og utdanning     
 • Vi ønskjer søkjarar frå heile landet, også med fleirkulturell bakgrunn

  
Kontakt:

Søknadsfrist: 15. april 2019
Klikk her for meir informasjon og for å søkje: www.nynorskavissenter.no      

Gå til søknadsskjema
Til toppen