Frist: 7. nov.
(SRDJAN SUKI)

Vil du lede NTB-sporten inn i framtiden?

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

NTB søker sportsredaktør.

Har du lyst til å lede en av landets største og viktigste sportsavdelinger?

Stillingen som sportsjef i NTB er ledig og vi søker en energisk og entusiastisk leder for avdelingen, som i dag teller åtte årsverk. Som redaktør og leder på sporten får du muligheten til å sette ditt preg på leveransen av nyheter på sportsområdet til så å si alle norske medieredaksjoner. Du skal lede svært dedikerte medarbeidere som er en del av en dynamisk og framoverlent nyhetsredaksjon.

Mediebransjens omstilling påvirker i høy grad også NTB, og vi leter etter deg som evner å se nye muligheter for å sikre at vi leverer innhold og tjenester som møter kundenes framtidige ønsker og behov.

Du må være faglig sterk, ha lederbakgrunn og kunne dokumentere resultater i omstillings- og utviklingsprosesser. NTB lever av sine kunder, og du må ha evne og lyst til å være i tett dialog med kundene om leveranser av innhold og tjenester på ditt felt og styre etter denne innsikten.

Noe reisevirksomhet må påregnes. Sportens leder bidrar for øvrig i nyhetsproduksjonen når det er nødvendig.

Stillingen rapporterer til nyhetsredaktøren.


Hovedansvarsområder

 • fag- og personalansvar for sportsavdelingen
 • ansvarlig for strategisk og operasjonell langtidsplanlegging
 • vaktplaner
 • rekruttering
 • utstrakt samarbeid med øvrige redaksjonelle avdelinger i NTB
 • deltakelse i redaksjonell ledergruppe
 • Kontakt med kunder og samarbeidspartnere


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • solid allmenn nyhetsforståelse, også på områder utenfor sportens verden
 • erfaring med å lede endring og omstilling
 • dyktig på å involvere og engasjere medarbeidere
 • gode kontaktskapende evner
 • utviklingsorientert
 • tydelig og åpen kommunikasjonsstil
 • villig til å gi ansvar nedover i organisasjonen


Dette er NTBs lederforventninger:

 • Forstå NTBs strategiske utfordringer
 • Kjenn kundene og kundenes behov
 • Ha tydelige forventninger til dine medarbeidere
 • Vær en god rollemodell
 • Motiver, engasjer og utvikle
 • Gjennomfør!

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 • sjefredaktør Mads Yngve Storvik mys@ntb.no, 900 45 079 og
 • nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes, okb@ntb.no, 917 51 042. 

Søknadsfrist: 07.11.2018

Gå til søknadsskjema
Til toppen