BERGENS TIDENDE er et av mediehusene som går gjennom nedbemanninger i disse dager.
BERGENS TIDENDE er et av mediehusene som går gjennom nedbemanninger i disse dager.

10 journalister i Bergens Tidende får sparken - har fått tilbud om styrte sluttpakker

Blytung dag i Bergens Tidende onsdag: Mediehuset nådde ikke sluttpakkemålet, og dermed blir det «styrte sluttpakker» på avdelingsnivå.

I fjor høst ble det kjent at Bergens Tidende skulle nedbemanne med 50 millioner kroner, og av dette skulle 30 årsverk tas i redaksjonen. For noen uker siden ble det kjent at bare 15 personer har søkt om sluttpakke, og at det kunne gå mot oppsigelser. 

I dag skjer det: Medier24 får bekreftet fra flere hold rundt BT at ansatte onsdag har fått den tunge beskjeden om at de mister jobben. 10 ansatte i BTs redaksjon blir i praksis nå oppsagt.

- Styrte sluttpakker

Sjefredaktør Øyulf Hjertenes sier i en kommentar til Medier24 at de ikke er blitt sagt opp i dag, men at det formelt er snakk om en styrt sluttpakke. 

- Vi kom ikke i mål med frivillig nedbemanning, og etter en omorganisering av redaksjonen er det 10 personer som ikke er «innplassert». Disse ti får nå tilbud om sluttpakker. Vi har et håp om å komme i mål uten å gå til formelle oppsigelser.

- Men i praksis er det en oppsigelse?

- Jeg kan forstå at man bruker det ordet, men for oss og de ansatte er det en forskjell på om de går ut med en sluttpakke eller om man får en oppsigelse. Og vi ønsker å gi et tilbud om det første, sier Hjertenes. 

Tung dag i BT-huset

Det har vært en hektisk dag i Krinkelkroken, der hver enkelt av disse ti skal ha vært i møter med ledelsen - og samtidig blir tatt vare på av tillitsvalgte.

Slik Medier24 forstår saken, oppfattes dette blant ansatte som oppsigelser. Og det beskrives som en særdeles tung dag på jobben.

Det bekrefter Hjertenes. Og han understreker: 

- Det er flinke journalister som er glad i jobben sin, og har lagt ned en stor innsats her, som nå må slutte i BT som følge av disse omstillingene. Det er vanskelig for alle i BT, og uten sammenligning mest ansatt for dem som blir rammet. Folk liker å jobbe i BT, og da er det tungt å høre at det ikke er rom for dem. 

- De som blir berørt av dette tar dette veldig tungt. Det har jeg stor respekt og forståelse for for, sier sjefredaktøren. 

De 10 har nå fått frist til ut uken med å velge om man takker ja til «tilbudet» om sluttpakke. Alternativt vil man starte en forell oppsigelsesprosess. 

- Vil de som nå får beskjed om at de ikke har jobb kunne slutte umiddelbart?

Det vil vi gå i dialog med hver enkelt om. Men jeg har forståelse for at motivasjonen ikke er på topp for å gå jobb etter en sånn beskjed, sier Hjertenes. 

Også ansatte med ansiennitet mister jobb

Mediehuset følger etter hva vi forstår ansiennitetsprinsippet, men oppsigelsene kommer «avdelingsvis».

Det vil si at også ansatte med lang ansiennitet i avdelinger som skal kuttes eller reduseres, nå mister jobben. 

I tillegg til den omfattende nedbemanningen, har mediehuset mistet en rekke sterke profiler det siste året: Blant disse tidligere sjefredaktør Gard Steiro, politisk redaktør Frank Rossavik, kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik og senest kommentator Sigvald Sveinbjørnsson - som blir publisher i konkurrenten BA.  

Får hjelp fra NJ

Klubbleder Dag Idar Tryggestad sier til NTB at Norsk Journalistlag (NJ) vil bistå de ti medarbeiderne så godt som mulig.

– De som ønsker det, vil få sin sak vurdert av jurist i NJ for å få avklart om ledelsens beslutning er saklig, sier han.

Ifølge Tryggestad vil klubben bruke tida fram til fredag på å vurdere situasjonen.

 

- Fortsatt en betydelig redaksjon

Bergens Tidende er ikke den eneste avisa i Schibsted-konsernet som er inne i vanskelige nedbemanningsprosesser. I VG har 33 ansatte fått innvilget sluttpakke så langt – målet er å kutte staben med 40 årsverk.

Bakgrunnen for kuttene er fallende opplagstall og betydelig svikt i annonseinntektene, spesielt på papir, men også på nett.

Klubblederen mener Bergens Tidende står foran vanskelige prioriteringer framover. Med færre hender kan ikke avisa rekke over like mye som før.

– Bergens Tidende er fortsatt en betydelig redaksjon, og vi er det viktigste mediehuset på Vestlandet. Vi skal fortsatt være en redaksjon med godt over 90 medarbeidere, og vi skal levere kvalitet. Men det er klart at en nedbemanning som dette vil påvirke produktet, sier Tryggestad.

Til toppen