Konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media bekrefter at de har gått ut med tibud om sluttpakker.
Konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media bekrefter at de har gått ut med tibud om sluttpakker.

Aller Media og Dagbladet tilbyr sluttpakker til samtlige ansatte over 60 år. Får tilbud om ett års etterlønn

30 senioransatte har fått tilbudet fra mediekonsernet. – Dette helt frivillig, og ikke noe ønske om å bli kvitt noen, sier konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media.

For snart to uker siden henvendte ledelsen i Aller Media seg til de ansatte med tilbud om sluttpakke til samtlige ansatte som fyller 60 år i år - eller som er eldre enn det. Tilbudet innebærer at man beholder rettigheter til AFP, og kan gå av med det ved fylte 62 år.

Dette bekrefter konsernsjef Dag Sørsdahl overfor Medier24.

Han ville ikke la seg intervjue på telefon da vi tok kontakt torsdag kveld, og ba om å få spørsmål oversendt på e-post. 

 

– God seniorpolitikk

– Hvorfor har dere gitt ansatte over 60 år tilbud om sluttpakke?

– For oss som antakelig de fleste andre i vår bransje dreier det seg for tiden om to ting: Du skal både drive kontinuerlig forbedringsarbeid i den forstand at kostnadsbasen hele tiden må tilpasses det trendbildet du ser. Samtidig skal virksomhetens kompetanse gradvis endres. Vi mener det er riktig å skape forutsigbarhet ved å være i forkant og søke gode, frivillige løsninger framfor å vente til en eventuell styrt nedbemanning, skriver han og fortsetter:

– Vi mener også at det vi nå gjør er god seniorpolitikk, og tilbudet er frivillig.  Når vi kan gjøre dette nå, har det også sammenheng med at vi for tiden har gode resultater og derfor har mulighet til å finansiere et så godt tilbud som det her er snakk om.   

– Hvor mange årsverk ønsker dere å inngå avtale med og hvor mange potensielle kandidater er det til en slik sluttpakke?

– Tilbudet er gått ut til et tretti-talls medarbeidere. Vi har for øyeblikk ingen formening om hvor mange som eventuelt ønsker å ta imot tilbudet, skriver han.

 

– Helt frivillig

– Dere ansetter masse folk nå, men kjører samtidig ut sluttpakker for eldre. Hvorfor vil dere bli kvitt de over 60 år?

– Som sagt er dette helt frivillig, og ikke noe ønske om å bli kvitt noen som helst. Dagbladet har for eksempel ansatt en ny leder for gravgruppen som er 57. Dagbladet og Aller Media har en rekke seniormedarbeidere med ulik kompetanse som hver eneste dag bidrar til virksomhetens beste.

– Hva er innholdet i pakkene?

– Tilbudet følger samme modell som vi også tidligere har gitt denne aldersgruppen, uten at jeg vil gå i detaljer på dette.

 

Klubbleder: – Må tenke seg godt om

Etter hva Medier24 forstår, vil pakkene inneholder etterlønn på ett år.

Dette bekrefter også Rønnøug Jarlsbo, som er leder av redaksjonsklubben i Dagbladet, som er den største klubben i Aller Media.

– Tilbudet er på ett års etterlønn og kravet er at de går av ved fylte 62 år. Tilbudet kom for to ukers tid siden vi og ledelsen har informert om sluttpakkene til de ansatte. Vi er opptatt av at det skal være mangfold i mediehuset, hva gjelder alder, kjønn og bakgrunn for øvrig, sier hun.

– Er det noen som kan føle seg presset ut av et slikt tilbud, tror du?

– Det har jeg ikke hørt noe om. Kravet fra oss var at dette var et tilbud og ikke noe annet. Nå må de, som kan tenke seg å inngå en slik avtale, tenke seg godt om, avslutter hun.

Til toppen