Tirsdag 16. januar var alle NRKs plattformer preget av at det hadde kommet mye snø på kort tid «sørafor». I Dagsrevyen samme kveld ble hendelsen viet hele seks minutter – ett minutt mer enn det distriktssendingene var forsøkt redusert til, skriver Oddveig Storstad.
Tirsdag 16. januar var alle NRKs plattformer preget av at det hadde kommet mye snø på kort tid «sørafor». I Dagsrevyen samme kveld ble hendelsen viet hele seks minutter – ett minutt mer enn det distriktssendingene var forsøkt redusert til, skriver Oddveig Storstad. (Foto: Skjermdump)

KOMMENTAR

Det er ikke alt som skjer i hovedstaden som er riksnyheter – bare fordi det er der det skjer. Noe av det er faktisk distriktsnyheter

Nyheter av nasjonal interesse finner ikke veien til NRK - fordi de skjer utenfor hovedstaden, skriver førsteamanuensis Oddveig Storstad.

  • Endret
  • ODDVEIG STORSTAD, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Kommentaren ble først publisert i Adresseavisen og gjengitt etter avtale.

  

NRK forsøkte på nyåret å redusere NRKs distriktssendinger på TV til fem minutter. 

Førsteamanuensis Oddveig Storstad ved Høyskolen Kristiania.
Førsteamanuensis Oddveig Storstad ved Høyskolen Kristiania. Foto: Jørn Adde

Ifølge NRK var dette ikke et signal om nedprioritering, og pådro seg i samme slengen publikums vrede og en kommunikasjonsutfordring.

Nylig ga de etter for massivt press og ettermiddagssendingen fikk tilbake fem av de tapte minuttene.

Følelsen av at landet utenfor det sentrale Østlandet nedprioriteres av NRK, forsterkes av at hendelser som skjer i og rundt hovedstaden gis status som riksnyheter i større grad enn tilsvarende hendelser i andre deler av landet.

Nå nylig ble dette igjen aktualisert av at det kom et relativt sett kraftig snøfall på Østlandet.

Tirsdag 16. januar var alle NRKs plattformer preget av at det hadde kommet mye snø på kort tid «sørafor».

I Dagsrevyen samme kveld ble hendelsen viet hele seks minutter – ett minutt mer enn det distriktssendingene var forsøkt redusert til.

Riktignok var det i tillegg funnet tid til et knapt minutt om evakuering av «flere beboere i Oppdal på grunn av fare for flom».

Men det kunne beroliges med at alt syntes å være under kontroll.

At noen tusen på Sørlandet hadde mistet strømmen var det eneste «dramatiske» elementet i innslaget.

Derimot er det at postbudet på Majorstuen måtte anstrenge seg for å få fram posten, noen kom for sent på jobb og at skigåere på Sognsvann hadde problem med å finne rett skismøring, for oss andre distriktsnyheter.

Men fordi det skjedde rett utenfor vinduene på NRK Marienlyst ble det riksnyhet.

Det finnes noen kriterier som forklarer hvorfor noe får medias oppmerksomhet, mens andre hendelser gjerne går mer eller mindre under radaren.

I hvilken grad snøfallet i Oslo oppfyller de enkelte nyhetskriteriene kommer blant annet an på hvilket geografisk ståsted man har.

Ett av kriteriene er at nyheten er en sensasjon. Det at det kommer snø i Norge i januar er ikke sensasjonelt.

Det er også vanskelig å argumentere for at hendelsen oppfylte vesentlighetskriteriet, til tross for at det preget dagen for mange.

Og her ligger trolig den viktigste årsaken til at snøfallet ble gitt betydelig oppmerksomhet på alle NRKs plattformer gjennom hele dagen.

Det oppfyller nærhetskriteriet. Riktignok ikke for oss andre, men for dem som opplevde snøfallet.

La oss tenke oss at det samme snøfallet hadde kommet i Trøndelag – at trafikken stoppet opp, bussene ikke greide å ta unna trafikken, folk på Singsaker fikk posten senere enn vanlig og at skiene til skiløpere i Bymarka klabbet.

Hadde det fått samme oppmerksomhet på NRK? Selvsagt ikke.

Hva som sendes på Dagsrevyen sier noe om hva som blir sett på som viktig.

Det som får oppmerksomhet i media generelt og NRK spesielt, får status. Hvis du betyr noe får du medias oppmerksomhet. Dette gjelder ikke bare for personer, men også for steder.

Det er gode grunner til at vi alle må forholde oss til Oslo.

Vi snakker tross alt om landets hovedstad. Men Oslo må ikke på samme måte forholde seg til oss.

Det synes å være en kronisk manglende bevissthet rundt dette i NRK. Det betyr at man bør behandle distriktsnyheter fra Oslo på samme måte som distriktsnyheter fra Trøndelag.

Postbud som bakser seg fram på ubrøytede veier hører stort sett hjemme i distriktssendingene, uavhengig av om det er på Majorstuen eller på Singsaker.

Å bruke rikssendingene er å snikriksifisere distriktsnyheter.

Tilsvarende finner ofte nyheter av nasjonal interesse ikke veien til NRK fordi de skjer utenfor hovedstaden.

Historien bak avgangen til direktøren i statsforetaket Siva, Espen Susegg, er et ferskt eksempel. Saken hadde trolig fått synlig omtale i NRK hadde Siva hatt base i Oslo og preget forsidene til Aftenposten, og ikke Adressa.

Å jobbe bevisst for å bringe slike saker inn i NRKs nasjonale plattformer bør være en prioritert oppgave for distriktskontorene.

Da er det en forutsetning at NRK har en klarere forståelse av hva som er distriktsnyheter og hva som er riksnyheter.

Det er ikke alt som skjer i hovedstaden som er riksnyheter - bare fordi det er der det skjer. Noe av det er faktisk distriktsnyheter.

Til toppen