SMILER, MEN SLUTTER: Finansdirektør Glenn Veiby i Amedia har sagt opp sin stilling.
SMILER, MEN SLUTTER: Finansdirektør Glenn Veiby i Amedia har sagt opp sin stilling. (Bilde: )

Amedia: En halv milliard kroner ut av vinduet, og 424 millioner i minus før skatt

Kuttet seg til god EBITDA, men solid minus før skatt. Svært fornøyd med 220.000 digitaliserte, betalende kunder.

Kuttet seg til god EBITDA, men solid minus før skatt. Svært fornøyd med 220.000 digitaliserte, betalende kunder.

Amedia er Norges største utgiver av lokalaviser, og det var knyttet stor spenning til 2014-tallene fredag. Konsernet «gikk i front» i fjor både med beskrivelser av inntektssvikt, og tidlig varsling av omfattende kutt.

Begge deler kommer klart til syne i konsernets 2014-regnskap:

4. kv. 2014

4. kv. 2013

Amedia (mill. kr)

31.12.2014

31.12.2013

1 170

1 358

Driftsinntekter

4 687

5 207

124

117

EBITDA før engangseffekter

443

510

13

66

EBITDA

157

388

-114

-74

EBIT

-359

97

-141

-77

Resultat før skatt

-424

81

10,6 %

8,6 %

EBITDA-margin før engangseffekter

9,4 %

9,8 %

-9,8 %

-5,5 %

EBIT-margin

-7,7 %

1,9 %

 • Omsetningen i konsernet var i 2014 på 4,687 milliarder kroner. Det er en nedgang på 520 millioner fra 2013.
 • Driftskostnadene er imidlertid kraftig redusert - fra 4,697 milliarder i 2013, til 4,245 milliarder i 2014.
 • Amedia har altså kuttet kostnader med 453 millioner kroner. Omtrent som konsernet varslet våren 2014.
 • Det gir et driftsresultat (EBITDA) før engangseffekter, av- og nedskrivinger på 443 millioner kroner, hvilket tilsvarer en margin på 9,4 prosent. Den underliggende drifta er dermed såvidt svakere enn 2013, da EBITDA var på 510 millioner, 9,8 prosent.

Imidlertid ender det hele med et resultat før skatt på langt på motsatt ende av skalaen. Dette etter

 • Engangseffekter på 286 millioner kroner. Dette er i stor grad omstillingskostnader i forbindelse med nedbemanning av rundt 500 årsverk.
 • Av- og nedskrivinger på til sammen 516 millioner kroner
 • Og en finans på minus 71 milliarder kroner.
 • Det gir et resultat før skatt på hele 424 millioner kroner. 

- Europa-rekord i omstilling

Da konsernet presenterte tallene i Akersgata fredag formiddag, sa finansdirektør Glenn Veiby dette om resultatet:

- Vi ser at den underliggende driften er god, og i 4. kvartal bedre enn 2013. Det er fordi vi leverer godt, og ser effekten av de omfattende omstillingene. Det er om ikke verdensrekord, så i hvert fall Europa-rekord i omstilling innenfor samme år, og håndtering av et betydelig inntektsfall. Og et driftsresultat som er marginalt under det vi la som budsjett.

Veiby stilte forøvrig på presentasjonen i godt humør, dagen etter at det ble kjent at han har sagt opp jobben for å begynne i et gründer- og agenturselskap i klesbransjen. Dette kommenterte han også kort: 

- Det har ingenting med det som skjedde i dag å gjøre, men det var nettopp første styremøte i år på min nye arbeidsplass. Og: At jeg slutter har selvsagt heller ikke noe med utviklingen å gjøre. Jeg forlater et konsern med mange gode kolleger. Jeg vil fortsatt holde kontakten med disse og Amedia, som styreleder for 1881, sier Veiby.

GOD DRIFT, DÅRLIG BUNNLINJE: Konserndirektør finans/CFO Glenn Veiby om Amedias 2014-tall.
GOD DRIFT, DÅRLIG BUNNLINJE: Konserndirektør finans/CFO Glenn Veiby om Amedias 2014-tall. Bilde:

Skriver ned Russland-risiko

Finansdirektør Veiby beskrev altså et regnskap som bærer preg av kraftige kostnadskutt. Det har kostet i engangseffekter og omstilling. Mens resultatet før skatt er minst like kraftig preget av store nedskrivinger. Særlig gjelder det virksomheten i Russland. Av- og nedskrivinger i 2014 er på 224 millioner mer enn 2013.

- Vi belaster regnskapet tungt med nedskriving av balanseverdier. Vi ønsker å kjøre med lavest mulig risiko, sier Veiby.

Amedia eier også en solid dose trykkvirksomhet i Russland. Det kostet mer enn det smakte i fjor, og konsernsjef Are Stokstad skyldte på Putin:

- Vi er stor på trykk og de leverer strålende resultater i det markedet de er i. Vi gjør det godt i rubler, men ikke i norske kroner. Det er noen utfordringer, fordi en kar har rotet på en halvøy han skulle holde seg langt unna, sier konsernsjefen.

Svakere digitalvekst

De totale annonseinntektene i konsernet er ned 8,3 prosent på helårsbasis. I dette ligger som for resten av avisbransjen et voldsomt inntektstap på papir, og en ikke like voldsom vekst på digitale annonser. Amedia leverte 15,4 prosent i 2014, et par prosent bak for eksempel Polaris sine prestasjoner i fjor.

- Men i det bildet må vi se det over tid. Vi hadde en større vekst i 2013. Polaris får nå den samme effekten et år etter oss, mener finansdirektør Glenn Veiby.

På spørsmål om hvor den digitale veksten bør ligge, svarer konsernsjefen slik:

- Vi ønsker selvsagt en enda sterkere digital vekst, men dette er et marked som er preget av stor teknologisk utvikling. Og de store markedsdriverne her er det som skjer utenfor mediebransjen. Men ja - ambisjonen er høyere enn det vi klarte i fjor, sier Are Stokstad.

DIGITALISERER: Konsernsjef Are Stokstad om jobb nummer 1 - å digitalisere kundemassen.
DIGITALISERER: Konsernsjef Are Stokstad om jobb nummer 1 - å digitalisere kundemassen. Arkivfoto: Gard L. Michalsen

«Digitaliserer kundemassen»

På opplagsinntektene ser bildet relativt godt ut for Amedia: Her leverte konsernet 1,446 milliarder kroner i 2014, bare 13 millioner bak 2013. Dette takket være prisøkninger, med en volumnedgang på rundt fem prosent.

Finansdirektør Glenn Veiby kunne imidlertid ikke fri seg fra et stikk til Schibsted:

- Schibsted-avisene får en engangseffekt av weekend-abonnenter, som de nå får helukeseffekt for. Det blir spennende å se utviklingen uten dette effekten, og utviklingen er egentlig ganske lik for de tre store konsernene i bransjen, med liten forskjell i prestasjonen å spore, sa Veiby.

Mest fornøyd er Amedia med utrullingen av den digitale abonnementsløsningen. Nå har alle Amedias kunder tilgang til eAvis, og flere av nettavisene har også innført betaling for noe av innholdet.

Mange av de gamle papirkundene har tatt i bruk den nye påloggingsmodellen, aID:

- Vi har 220.000 registrerte, betalende kunder på aID. Det er vi veldig fornøyd med. Men vi er ikke i mål, vi skal doble dette til 500.000 i 2015, sa konsernsjef Are Stokstad.

Disse kundene får kanskje også tilgang til mer enn én avis, antyder konsernsjefen:

- Det er klart, vi sitter på et fantastisk innholdsunivers. Tenk på alt det gullet som ligger i alle våre aviser. Dette er verdier som vi ønsker å løfte fram til våre abonnenter, og vi kommer til å jobbe med mange løsninger og produkter framover, sier Stokstad.

Han la også inn et stikk til Schibsted:

- Når Torry Pedersen sier at VG+ med 50.000 digitale kunder er Norges tiende største avis, vel…så er ikke det noen særlig god påstand, synes jeg.

- Hva med frekvens - skjer det noe med den i 2014?

- Vi har ingen konkrete planer, men det vil alltid være et tema. Vi har ikke noe vedtatt prosjekt på dette nå, men: Hvis du spør meg om vi har samme frekvens om ti år, så tror jeg ikke det. Jobben vår handler imidlertid nå om å digitalisere kundene våre, og beholde den dype relasjonen vår, sier Stokstad.

Amedia: 

 • Amedia er navnet og konsernet som ble født etter at A-pressen kjøpte Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Det betød en fusjon av tidligere arbeideraviser og borgerlige byaviser til ett felles konsern.
 • Konsernet gir ut 70 aviser med mer, og når ifølge egne tall 2,5 millioner nordmenn daglig.
 • Amedia AS domineres i dag av to store eiere: Telenor ved Telenor Media Invest AS med 44,2 prosent, samt LO med 35,65 prosent. Øvrige aksjonærer er diverse fagforbund og Fritt Ord.
 • LO har styreleder, ved tidligere LO-leder Roar Flåthen. Nestleder i styret er Knut Ivar Solnes.

 

 • For ordens skyld: Undertegnede journalist jobbet inntil 1. juli 2014 som redaktør og daglig leder i Amedia-avisen Finnmarken (Dagbladet Finnmarken AS). 
Til toppen