Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet under Dagsnytt 18-sendingen 12. mai.
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet under Dagsnytt 18-sendingen 12. mai. (Foto: Skjermdump)

DEBATT

Bakholdsangrep i beste sendetid

«Midt i det som skulle ha vært en svært viktig og konstruktiv diskusjon om etisk bruk av data, har Forbrukerrådet valgt å offentlig navngi selskaper de mistenker for å ha brutt GDPR», skriver Fredrik Syversen.

  • FREDRIK SYVERSEN, konstituert administrerende direktør i IKT-Norge
Fredrik Syversen, konst. adm. dir i IKT-Norge.
Fredrik Syversen, konst. adm. dir i IKT-Norge. Foto: Veslemøy Vråskar

Lørdag 9. mai fortalte NRK om kjøp og salg av posisjonsdata, og inviterte med det til debatt om en høyst aktuell problemstilling. Saken deres ble fulgt opp i Dagsnytt 18 tirsdag forrige uke.

Panelet bestod av ulike aktører med Forbrukerrådet i spissen, og blant annet en medlemsbedrift av IKT-Norge. Tilsynelatende et bra panel om et viktig og komplekst tema.

Like før sending endres derimot premisset, fordi selskapet får vite av NRK at Forbrukerrådet skal ha sendt dem et brev.

Midt i det som skulle ha vært en svært viktig og konstruktiv diskusjon om etisk bruk av data, har Forbrukerrådet valgt å offentlig navngi selskaper de mistenker for å ha brutt GDPR.

Ikke bare det, men de sier på NRK at forretningsmodellen til disse selskapene er i strid med GDPR.

En bedriftsleder som var invitert inn som ekspertkommentator, har plutselig fått rollen som anklaget - uten å ha fått mulighet til å gå gjennom grunnlaget for anklagen og forberede seg på dette.

Forbrukerrådet skal ivareta forbrukernes interesser, og har tatt en viktig rolle i å sette personvern på agendaen. Det er bra for IKT-næringen, fordi vi er avhengige av å ta personvern på alvor og ha forbrukernes tillit.

Vi mener derfor at Forbrukerrådets og IKT-bransjens interesser her er sammenfallende. Siden innføringen av GDPR har næringen brukt svært store ressurser på å innrette seg etter gjeldende regelverk. 

Det er dessverre fremdeles utfordringer knyttet til den praktiske anvendelsen av GDPR. Det er lite veiledning og presedens om hvordan reglene skal tolkes, og hvor grensene går.

Derfor er diskusjoner om hvordan regelverket kan bidra til etisk bruk av data og beste praksis viktig. Vi stiller spørsmål ved måten Forbrukerrådet valgte å bidra i diskusjonen denne gangen.

Vi mener det er kritikkverdig at Forbrukerrådet gikk til media med alvorlige påstander uten at de hadde vært i kontakt med selskapene det gjaldt, for å få deres syn på saken.

Diskusjonene om personvern må tas på en måte som ikke unødvendig skader enkeltselskaper og deres merkevare - på usikkert grunnlag. Det skaper usikkerhet for utviklingen av hele Norges datadrevne næringsliv.

Dersom Norge skal lykkes med overgangen til en datadrevet økonomi og stimulere til innovasjon og nye arbeidsplasser, vil data-etikk og tydeliggjøring av regelverket være avgjørende i tiden fremover. 

IKT-Norges medlemmer gir allerede stor nytte til samfunnet med databaserte tjenester. Vi ønsker å bidra til at de gode løsningene får suksess, og kan gi et konkurransefortrinn for Norge og Europa i den globale dataøkonomien. IKT-Norge er et forum hvor vi alltid diskuterer gode løsninger og utfordringer i dataøkonomien.

Vi håper Forbrukerrådet ser verdien av å ha en konstruktiv dialog med næringen, noe denne ukens seanse på NRK ikke bar preg av.

Til toppen