BØRGE BRENDE, her på World Economic Forum for noen år siden.
BØRGE BRENDE, her på World Economic Forum for noen år siden. (Foto: World Economic Forum)

Børge Brende lanserer flere tiltak for mer ytringsfrihet i verden

Gir støtte til opplæring og utvikling av uavhengige medier.

  • Endret
Oslo (NTB): For å fremme ytringsfriheten internasjonalt vil utenriksminister Børge Brende (H) øke støtten til uavhengige medier, opplæringen av journalister og støtten til utsatte meningsytrere.

Brende lanserte mandag en ny strategi for Norges arbeid for å fremme ytringsfriheten.

– Målet er at alle skal kunne ytre sine meninger, og også fritt kunne motta og dele informasjon, sier utenriksministeren.

Han peker særlig på viktigheten av folks tilgang til informasjon. Det er et nytt norsk satsingsområde. Utenriksdepartementet vil arbeide for større åpenhet, informasjonsflyt og tilgang til internett.

– Ny teknologi og nye plattformer krever innsats for at ytringsfriheten ivaretas også i nye former for kommunikasjon, opplyser departementet.

For å sikre uavhengige medier vil Utenriksdepartementet satse på støtte til opplæring av journalister, medieledere og mediearbeidere.

Et viktig hinder for ytringsfriheten i dag er trakassering, forfølgelse og angrep på journalister, menneskerettighetsforkjempere og andre som ytrer seg offentlig.

– Mer enn ni av ti drap på journalister har gått ustraffet de siste ti årene. Straffrihet er det største hinderet for å sikre at enhver kan ytre seg uten frykt for represalier. Utenriksdepartementet vil støtte tiltak som tilbyr juridisk og praktisk hjelp til utsatte meningsytrere og bidra til rettferdige og effektive rettssystemer, sier Brende. 

Til toppen