Pressens Faglige Utvalg i arbeid - her fra et møte vinteren 2015.
Pressens Faglige Utvalg i arbeid - her fra et møte vinteren 2015. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Da NRK droppet saken, solgte frilanseren gammelt intervju til Ny Tid i stedet. Ikke greit, mener UNE og klager til PFU

Les mer om den og de 12 andre sakene til behandling i Pressens Faglige Utvalg tirsdag 23. august.

Tirsdag 23. august møtes PFU til høstens første møte, med 13 saker til behandling. Se sakslista nederst i saken.

En av de mer spesielle og kanskje mest interessante sakene, er en klage fra Utlendingsnemnda på avisa Ny Tid - i forbindelse med saken fra desember 2015 om en asylsøker som skal ha blitt torturert og drept i Tsjetsjenia etter at norske myndigheter mente han løy om faren for sitt liv.

Bak reportasjen stod frilansjournalist Øystein Windstad, men det som kommer fram i PFUs klage er at han opprinnelig jobbet med denne saken for NRK - og ikke Ny Tid. Men da NRK droppet saken, tok Windstad saken videre til Ny Tid i stedet.

Brukte to måneder gammelt videointervju

Slik var tidslinja, ifølge Utlendingsnemndas klage:

  • 14. oktober 2015 tok journalisten kontakt som frilanser på vegne av NRK og med nrk.no-adresse i e-post.
  • 17. oktober gjennomføres et TV-intervju med UNE, som deretter ikke blir sendt med det første.
  • 3. desember sender UNE en e-post om at det er ikke sikkert at uttalelsene gitt i oktober lenger er relevant.
  • 16. desember kommer det så en e-post fra journalistens private adresse om at saken ikke kommer i NRK, men blir publisert i Ny Tid - noe den blir neste dag.

I PFUs oppsummering av saken kommer det fram at UNE mener Ny Tid og journalisten her har brukt Vær Varsom-plakatens paragraf 3.3., som lyder:

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

Utlendingsnemnda mener at journalisten ikke skulle gitt inntrykk av at han jobbet i NRK, hvis det var slik at NRK droppet saken.

Og uansett at journalisten burde merket seg da UNE 3. desember minnet om at det hadde gått lang tid siden intervjuene.

Så til sist mener UNE at de burde fått beskjed om at saken ble tatt videre som frilanser for Ny Tid, med spørsmål om de samme svarene kunne brukes - eller om det nå måtte bli et nytt intervju.

- UNE må gi de samme svarene uavhengig av hvem som spør

Ny Tid avviser i sine tilsvar klagen, og påpeker at en frilanser står fritt til å selge saken til dem de ønsker.

Og understreker:

- Vi mener UNE er pliktig til å gi nøyaktig de samme svarene og informasjonen til en journalist, uavhengig av hvor journalisten jobber.

Dette er sakslista for neste møte i PFU:

Der hvor tittelen er klikkbar, betyr det at saken er offentlig og lenken går til klagens saksdokumenter.

Til toppen