AMUND DJUVE, sjefredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv.
AMUND DJUVE, sjefredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Dagens Næringsliv må spare 45 millioner kroner - og kutter nær 30 årsverk

Katastrofestart på 2016 får store konsekvenser: Tilbyr sluttpakker til hele redaksjonen. 15 journalister må gå. Tilsvarende kutt kommersielt.

Sjefredaktør og administrerende direktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv bekrefter overfor Medier24 onsdag morgen at det nå går mot omfattende kutt i mediehuset, etter en katastrofal start på året.

For å nå målene får alle journalister nå tilbud om å søke sluttpakke, og det blir like omfattende kutt i kommersiell avdeling.

- Annonsemarkedet har vært svakt i vinter og vår. Utviklingen i lesermarkedet har vært god, og i mai hadde vi for første gang siden 2010 flere betalende abonnenter enn i tilsvarende periode året før, skriver Djuve - som vanlig i en e-post - når han lar seg intervjue.

- Imidlertid er ikke veksten i lesermarkedsinntektene tilstrekkelig til å kunne kompensere for den betydelige nedgangen i annonsemarkedet, og vi må derfor redusere kostnadene. Vi har et mål om at vi i løpet av året skal gjennomføre kostnadskutt som gir en helårseffekt på 45 millioner kroner, fortsetter Djuve.

15 + 14 årsverk skal bort

Han slår fast at det dessverre ikke mulig å gjennomføre slike kutt uten å redusere også antall ansatte, og bekrefter omfanget av kuttene: 15 redaksjonelle årsverk skal bort. Åtte kommersielle årsverk er det allerede avtalt sluttavtaler for, og det skal kuttes seks nye årsverk på kommersiell side. Til sammen 29 årsverk.

Djuve beskriver dette slik:

- Jeg har derfor opplyst at vi må redusere bemanningen i redaksjonen med 15 årsverk fra dagens nivå, og at redaksjonelle medarbeidere får tilbud om å søke sluttpakker. I kommersielle avdelinger er det tidligere i år inngått sluttavtaler med åtte medarbeidere, og der planlegger vi å redusere med ytterligere seks.

DN må også kutte kostnader andre steder:  

- For øvrig snur vi hver stein. Vi tar kontakt med eksterne leverandører av ulike tjenester og reforhandler pris og/eller reduserer omfanget av leveransen.

 

Bakgrunnen for nedbemanningen er utviklingen i mediebransjen - og kanskje den spesielt dårlige starten på året for DN

Etter første kvartal sørget 22 prosent svikt i annonseinntektene - nær hver fjerde krone - for minus på bunnlinja, i den tidligere pengemaskinen. 

LES OGSÅ tidligere saker på Medier24: 

Medier24 kommer tilbake med mer.

Til toppen