(Illustrasjonsfoto: YayImages.com)
(Illustrasjonsfoto: YayImages.com)

De største avisene har mistet 350 millioner reklamekroner i 2015

MEDIEBAROMETERET: Byråmarkedet går mot nullvekst i år. Men fordelingen er ikke lik fjoråret.

Etter 11 måneder av året, kan vi konstatere at Mediebyråforeningens omsetningsrapport tegner et talende bilde for 2015:

Byråenes reklameomsetning har så langt i år vært på 8,48 milliarder kroner, 20 millioner og 0,3 prosent bak fjoråret.

Dermed går det mot nullvekst i markedet, etter et år der månedsrapportene har pendlet mellom null og minus.

Men om den totale omsetningen er lik, er fordelingen ikke det:

  • Aller mest dramatisk er det for dagspresse (papiraviser), som har tapt 350 millioner kroner fra i fjor - 22,8 prosent av deres bit av byrå-kaka. Fagpresse og ukepresse taper også, men her er tallene lavere.
  • Internett vokser med 250 millioner kroner, 10,1 prosent. Litt urovekkende er det kanskje dog at kategorien mobil bare vokser med 4,1 prosent.
  • TV går mot omtrent nullvekst, radio mot en liten vekst på 2,6 prosent. Av øvrige kanaler, kan kino og utendørs glede seg over solid vekst.

For ordens skyld - dette gjelder reklameomsetningen som går gjennom mediebyråene, og ikke det totale reklamemarkedet. Se hele utviklingen her:

(TRYKK PÅ BILDET for større versjon av tabellene).
(TRYKK PÅ BILDET for større versjon av tabellene).

Om Mediebyråforeningens mediebarometer:

  • Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.
  • Tallene viser netto utfakturert medieomsetning. (Etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner).

Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

  • Medlemmer av Mediebyråforeningen: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS.
  • Andre: In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)
Til toppen