PFU onsdag 23. januar.
PFU onsdag 23. januar. (Ole Gunnar Onsøien)

Demokraten brøt ikke god presseskikk i sportskommentar

Fikk full behandling i PFU på sak sekretariatet foreslo skulle få forenklet behandling.

Demokraten i Fredrikstad publiserte i november 2017 en sportskommentar hvor det hevdes at uttalelser fra styreleder i idrettslaget Stjernen Hockey i en podkast og i en avisartikkel, «kan oppfattes som at det er et alkoholproblem blant Stjernen-spillere.»

Det skal ifølge kommentaren ingen i Stjernen våget å stå opp imot. 

Styrelederen blir i kommentaren også kritisert for sin lederstil. 

Senere trykket Demokraten en rettelse, hvor det blant annet sto at de ikke hadde dekning for å hevde at ingen i Stjernen våger å stå opp mot styrelederen. 

Bjørn Viggo Nilsen, styreleder i Stjernen er klager via advokat Rune Gaustad. Klager mener at Demokraten har brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten på flere punkter: 

  • Punkt 3.1, om åpne kilder
  • Punkt 3.2, om anonyme kilder
  • Punkt 3.7, om korrekt sitering
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.3, om privatliv
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Demokraten kan i sitt tilsvar til PFU ikke se at god presseskikk er brutt. De mener den bygger på faktiske uttalelser som Stjernes styreleder kom med i en podkast. De er enige i at en av påstandene i kommentaren manglet dekning, som de dermed beklager i avisen. 

Sekretariat leverte klagen til PFU med forslag om ikke brudd etter forenklet behandling i mai 2018. Utvalget ønsket derimot full behandling. 

De konkluderte med ikke brudd. 

– Dette er en fri kommentator som tar side og med et motsatt syn av klager. At klager føler at dette er en hard meningsytring kan jeg skjønne. Men Demokraten gjør her det de skal gjøre, så jeg slutter meg til sekretariatets uttalelse, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

I uttalelsen heter det: 

«Slik PFU ser det, kommer det tydelig frem at det er kommentatorens meninger som uttrykkes i den påklagede artikkelen. Utvalget kan ikke se at kommentaren inneholdt opplysninger som utløste krav om samtidig imøtegåelse, jf. VVP punkt 4.14. PFU mener kommentaren imidlertid utløste retten til tilsvar i etterkant, jf. VVP punkt 4.15, og utvalget påpeker at det er den angrepne part som selv må be om å få komme til orde når denne retten utløses.»

Det blir også bemerket at Demokraten har presisert og beklaget en formulering i kommentaren. Det mener de var i tråd med VVP punkt 4.13, som sier at feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig. 

Til toppen