Eirik Hoff Lysholm og Elin Floberghagen svarer Eva Sannum.
Eirik Hoff Lysholm og Elin Floberghagen svarer Eva Sannum. (Foto: Erik Waatland og Ole Alexander Saue)

DEBATT: Presseforbundet svarer Sannum:

Det er en krevende jobb å sitte i PFU og oppgaven krever trolig mer av all­menn­hetens representanter

«Om allmennhetens honorar er i minste laget, krever styrets vurdering. Vi vil ta initiativ til en slik vurdering», skriver Elin Floberghagen og Eirik Hoff Lysholm i svaret til Eva Sannum.

 

Eva Sannum ber i et innlegg i Medier24 om at Norsk Presseforbund bør betale allmennheten mer enn i dag «for å få passet sitt påskrevet i PFU». Sannum argumenterer for at åpenheten i PFU gjør arbeidet for medlemmene mer krevende enn før, og at dette bør kompenseres bedre.

Det er lett å være enig med henne i at det er en krevende jobb å sitte i PFU, og at oppgaven også trolig krever mer av allmennhetens representanter enn av de som representerer pressen. Eva Sannum vet mer om det enn de fleste, etter å ha representert allmennheten på en ypperlig måte i en årrekke.

Åpenheten i PFU skiller oss fra alle de andre selvdømmeordningene i Europa. Våre kollegaer i andre land mener vi er på ville veier, og at åpenheten bidrar til å øke belastningen på klagerne. Også vi lukker en del saker av hensyn til klagerne, og de kan be om anonymitet og lukket behandling hvis «privatlivets fred eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klageren at saken offentlig», som det heter i vedtektene. Vi er lydhøre overfor klagerne og er opptatt av at de ikke skal oppleve økt belastning gjennom å klage til PFU.

Likevel er vi sikre på at økt åpenhet er viktig og riktig. Presseetikken bør diskuteres enda mer, og da er innsyn i, og diskusjon om, PFUs klagebehandling viktig. Mange ønsker også medieomtale om sine klager, og mediene trekker lærdom av PFUs konklusjoner. Vi tror at åpenhet kan bidra til å gjøre journalistikken bedre.

Når det gjelder honorarene i PFU er de slik: PFUs leder får et årlig honorar på 40.000 kroner, og ellers honoreres ikke pressens representanter i det hele tatt. Allmennhetens representanter får et honorar på 3000 kroner per møte, og sist ble dette økt da sittende PFU ble oppnevnt.

Om allmennhetens honorar er i minste laget, krever styrets vurdering. Vi vil ta initiativ til en slik vurdering i forbindelse med oppnevning av PFU for neste toårsperiode.

Til toppen