KRITISK: Ballade.no ble "frikjent" for andre gang i PFU tirsdag, men ikke helt uten kritkk fra blant andre Eva Sannum (t.h.).
KRITISK: Ballade.no ble "frikjent" for andre gang i PFU tirsdag, men ikke helt uten kritkk fra blant andre Eva Sannum (t.h.). (Bilde: Gard L. Michalsen / arkivfoto)

Det er greit å legge tilsvar i egen sak med lenke fra hovedsaken

PFU: Anders Cappelen & Norges Korforbund led nederlag.

Pressens Faglige Utvalg gjorde tirsdag noe så uvanlig å behandle en sak for andre gang.

Dog ble resultatet det samme som første gang: Nettavisen Ballade.no brøt ikke god presseskikk da de omtalte uenigheter i Norges Korforbund, vinteren 2014.

Det slo utvalget fast, etter noe debatt.

Tilsvar i egen sak

Årsaken til den nye behandlingen var at klager, Kontrollkomiteen i Norges Korforbund ved Harold Jenssen, mente at første klagebehandling var preget av «saksbehandlingsfeil, og misvisende og manglende informasjon til PFU fra PFU-sekretariatets saksbehandler».

Klager har ifølge saksbehandlingen også fått bistand fra konsulent Anders Cappelen, som ved flere tilfeller har bistått klagere i forbindelse med PFU-saker.

Spørsmålet i saken var hvorvidt det er greit å lenke til tilsvar/imøtegåelse i egen sak, eller om det burde stått i hovedsaken.

Den aktuelle hovedsaken kan forøvrig leses her på Ballade.no.

Slik saken framstår i PFUs papirer, fikk klager Harold Jenssen anledning til å kommentere saken i et skriftlig tilsvar, men ønsket å ikke la seg intervjue. Klageren mente imidlertid at han ikke fikk godt nok presentert påstandene han skulle «svare for». Og reagerte på at hans skriftlige tilsvar ble plassert i en egen sak, og ikke i hovedsaken.

- Man kan ikke bruke ett tilsvar og gjøre det gjeldende for andre artikler som omtaler helt konkret personangrep mot meg, har klager anført i klageprosessen.

TILSVAR: Slik ble tilsvaret presentert, med lenke til egne saker.
TILSVAR: Slik ble tilsvaret presentert, med lenke til egne saker.

PFU: Kan ikke redigere

Pressens Faglige Utvalg aksepterte altså at det grunnet unøyaktigheter var på sin plass med ny behandling av klagen. Men konkluderte like fullt med samme vedtak. Dette i hovedsak begrunnet på to måter:

Saken er ikke mer alvorlig enn at det er tilstrekkelig å bruke en lenke til tilsvaret. Og - PFU vil ikke gå inn og bestemme hvordan medier skal redigere sine aviser.

- Men vi må være tydelig at dette gjelder i denne konkrete saken. Det kan være andre saker hvor det ikke er tilstrekkelig å lenke til tilsvar, understreket NRK-redaktør og utvalgsmedlem Alexandra Beverfjord.

Ballade.no fikk imidlertid noe muntlig kritikk, og formuleringene i uttalelsen ble noe formulert etter debatten.

- Som vanlig leser av en nettartikkel har jeg forlengst glemt denne lenken, når jeg har lest saken. Vi skal ikke redigere mediene, men hvis vi mener det er stor sannssynlighet for at leserne ikke får med seg tilsvaret, så er det likevel ikke greit, mente Eva Sannum, som representerer «allmennheten» i utvalget.

PFU-debutant Øystein Stray Spetalen var imidlertid litt mildere innstilt:

- Det er en veldig spesiell sak med et snevert publikum, og de fleste leser nok hele saken. Så lenge motparten har fått komme til orde, mener jeg det er greit. Hvordan det skal presenteres, kan jeg ikke legge meg opp i. Da blir det vanskelig for journalistikken, sa Spetalen.

Til toppen