Trine Skei Grande, pressekonferanse budsjettdagen mandag
Trine Skei Grande, pressekonferanse budsjettdagen mandag (Ole Gunnar Onsøien)

Discovery klager inn TV 2-avtalen til ESA: – Som forventet, sier Trine Skei Grande (V)

– Vi mener prinsippene som ligger til grunn for TV 2-avtalen bryter med EØS-reglene for statsstøtte, sier kommunikasjonssjefen i Discovery til DN.

TV Norge-eier Discovery klager den nye allmennkringkasteravtalen til TV 2 inn for ESA, som er organet som skal kontrollere at blant annet Norge følger EØS-regelverket, skriver Dagens Næringsliv

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland Foto: Ingerid Medhus

– Ja, jeg kan bekrefte at vi klager TV 2-avtalen inn til ESA. Vi mener prinsippene som ligger til grunn for TV 2-avtalen bryter med EØS-reglene for statsstøtte. Å gi TV 2 penger på feil grunnlag vil virke konkurransevridende og mot sin hensikt, derfor velger vi nå å klage avtalen inn til ESA, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks til DN.

Avtalen mellom staten og TV 2 sikrer kanalen 135 millioner i året, i støtte til kommersiell allmennkringkasting. Avtalen strekker seg over fem år, og totalen blir da 675 millioner i det Discovery mener er «ulovlig statsstøtte». 

Kulturminister Trine Skei Grande sier til Medier24: 

– Dette er som forventet, det er derfor vi har brukt god tid på å gjøre et grundig arbeid. Vi tror at avtalen vil stå seg.

 

– Ikke uventet

Olav Sandnes, administrerende direktør i TV 2 sier til Medier24 at det ikke var uventet for dem at Discovery kom til å klage inn TV 2-avtalen til ESA.

– Så vidt vi har fått forståelse av, er dette en klage på utlysningen og tildelingen av avtalen. Det betyr at Discovery angriper et politisk vedtak som det er bred støtte for i Stortinget. Om en ser til Danmark, har det nesten vært tradisjon for at aktører som Discovery bruker rettssystemet og klager som virkemiddel mot staten og dansk TV 2.

– Vi har vært opptatt av å ha en avtale som står seg, og både Kulturdepartementet og statsråden har sagt at de er trygge på at den står seg godt, sier Sandnes.

 

NENT stiller seg bak

I en e-post til Medier24, skriver Line Vee Hanum, Kommunikasjonsdirektør i Nordic Entertainment Group Norge (NENT), at de stiller seg bak klagen til ESA. 

Hun skriver videre: 

«Det er viktig med en ny og uavhengig vurdering av beregningsgrunnlaget for statsstøtte til TV 2. Dersom TV 2 får støtte til en strategi som allerede er lønnsom vil det få store skadevirkninger på mediemangfoldet de neste årene.»

Til toppen