Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. (Foto: Regjeringen)

- Fast praksis å gi ut rapporter med sperrefrist, sier departement. Men viser fortsatt ikke til noen lovhjemmel.

Slik svarer PR-staben til Bent Høie på kritikken fra Kommunal Rapport.

Fredag har Medier24 omtalt en sak der Kommunal Rapport ikke fikk innsyn i en rapport, fordi en såkalt sperrefrist var satt til samme tidspunkt som TV2 planla å publisere saken.

TV2 bekrefter også overfor Medier24 at de ble tilbudt å få saken før andre medier. Les mer i denne saken:

Kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker i Helse- og omsorgsdepartementet.
Kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker i Helse- og omsorgsdepartementet.

Medier24 fikk i den saken en foreløpig kommentar fra Helse- og omsorgsdepartementet, som også var sendt til Kommunal Rapport. Etter telefonisk kontakt med kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker ønsket vi imidlertid å stille noen konkrete spørsmål, og oversendte dem skriftlig.

 Dette er spørsmålene vi stilte Wiker og departementet:

1. I korrespondansen med KR, kan vi ikke se at HOD henviser til noen paragraf for at dokumentet er unntatt offentlighet. Med hvilken paragraf er dette unntaket begrunnet?

2. I korrespondansen kan vi blant annet lese 

«Vi har i lang tid hatt spørsmål fra TV2 om denne rapporten. Det er en rapport som blir  offentlig når departementet bestemmer. Statsråden har tett kalender, og av praktiske årsaker er opplegg og intervjuer lagt til i dag.»

Men: Er det helse og omsorgsdepartementet eller offentlighetsloven som bestemmer når et dokument blir offentlig?

3. Fins det hjemmel i offentlighetslov eller annet lovverk for at departementet skal styre når medier får publisere en sak?

4. Med hvilken lovhjemmel har dere anledning til å nekte innsyn i en dokument, hvis medier ikke går med på sperrefrist - når dokumentet er oversendt til andre medier? 

5. Er det slik at HODs pressetjeneste ikke er i stand til å motta innsynshenvendelser, slik man kan tolke av korrespondansen med KR?

Kommunikasjonsdirektør Wiker svarte skriftlig på våre spørsmål, dog ikke på de konkrete spørsmålene. Hun har heller ikke nå henvist til en eneste paragraf i offentlighetsloven.

Under følger Wikers svar i sin helhet:

Det er fast og langvarig praksis i departementene at rapporter, utvalgsarbeid og statsbudsjettarbeid blir gitt ut med sperrefrister, slik at media gis foreløpig innsyn for at de skal kunne forberede saker på en bedre måte.

Alternativ vil ikke være tidligere innsyn, men være at redaksjoner ikke får tilgang til noe informasjon før sperrefristens tidspunkt. Det vil gjøre det vanskeligere for pressen å forberede seg.

Dette er ikke forsøk på hemmelighold, men tvert i mot en praksis som sikrer pressen bedre arbeidsvilkår.

Departementet beslutter selv når egne rapporter og dokumenter er ferdigstilte for offentliggjøring. Dette er normalt og nødvendig for å sikre kvalitet og forsvarlig saksbehandling internt.

Det produseres en rekke rapporter og dokumenter i departementene som ikke er offentlige før det tidspunkt departementet beslutter at de er det. Samtidig er det i flere saker stor interesse for informasjonen i slike dokumenter.

Da er det normal prosedyre at departementet selv bestemmer når dokumentet er ferdigstilt og klart for offentliggjøring.

Det framgår klart av våre sider på regjeringen.no/hod at innsynsbegjæring skal sendes postmottak i departementet. Dette for å sikre gode rutiner og behandling innen fristene satt i loven.

Kommunikasjonsenheten kan videreformidle til postmottak, men det er den enkelte saksbehandler, og ikke kommunikasjonsenheten som gir innsyn i de enkelte dokumentene. 

Departementet tilstreber likebehandling av media. I denne saken fikk begge interesserte redaksjoner tilbud om intervju med statsråd om saken på samme sted til samme tid, og med samme sperrefrist.

Etter å ha fått svaret fra departementet fredag ettermiddag, har Medier24 sendt ytteligere/gjentatte spørsmål til Wiker, som vi formodentlig får svar på over helga. Vår nye e-post til departementet lyder som følger: 

Hei, takk for svar.

Vi publiserer snart en sak basert på dine svar. Du svarer foreløpig ikke på de fleste av mine konkrete spørsmål. I mellomtiden har vi publisert en sak på http://www.medier24.com/nyheter/mener-dept-opptrer-i-strid-med-loven/, der advokat Jon Wessel-Aas blant annet uttaler følgende:

- Så vidt jeg skjønner er det snakk om et dokument som er kommet inn til departementet fra en ekstern avsender, KS. Fra det øyeblikket det kom inn til departementet, er det et offentlig dokument, underlagt offentlighetsloven.

- Det ser ikke ut til at departementet mener at dokumentet innholdsmessig er av en slik art at det kan unntas offentlighet, og ut fra hva som er beskrevet, kan jeg heller ikke se at innholdet aktualiserer noen av lovens unntak.

- Da har enhver, inkludert Kommunal Rapport, krav på innsyn. Da er det i strid både med offentlighetsloven og med Grunnloven å nekte innsyn og å sette slike vilkår for innsyn som departementet gjør her, mener Wessel Aas. 

(Sitat slutt)

Jeg forventer naturlig nok ikke detaljerte svar på en fredag ettermiddag, men vil gjerne stille følgende spørsmål - to nye og to som ble stilt i forrige runde:

1. Hvilken kommentar har dere til Wessel-Aas sine betraktninger?

2. Er dette å regne for et dokument som er kommet til departementet fra en ekstern avsender? 

3. Fins det hjemmel i offentlighetslov eller annet lovverk for at departementet skal styre når medier får publisere en sak?

4. Med hvilken lovhjemmel har dere anledning til å nekte innsyn i en dokument, hvis medier ikke går med på sperrefrist - når dokumentet er oversendt til andre medier? 

Samt to til politisk nivå:

1. Er politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet tilfreds med at departmentet utfører offentlighetspraksis som påstås å være i strid med loven?

2. Hvordan vil man forholde seg til et eventuelt vedtak fra Sivilombudsmannen?

Og dermed kommer vi ventelig tilbake til saken over helga.

Til toppen