Fædrelandsvennen-redaktør Eivind Ljøstad. Artikkel innfelt.
Fædrelandsvennen-redaktør Eivind Ljøstad. Artikkel innfelt. (Foto: Eira Lie Jor)

Fevennen, Aften­posten og Aften­bladet gikk fri i PFU etter terapeut-avsløring

Artikkel i Fædrelandsvennen ble publisert i tre aviser, og ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg. Klager fikk ikke medhold.

Fædrelandsvennen ble klaget inn for en rekke artikler om psykisk helse, med hovedartikkelen «Angstens pris». Artiklene ble også publisert i samarbeidsavisene Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Fædrelandsvennen var på tidspunktet eid av Schibsted.

Klager er terapeut Erik Bisgaard, som mener avisene har brutt en rekke punker i Vær Varsom-plakaten, blant annet 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll, 4.7 om identifisering og 4.14 om manglende samtidig imøtegåelse.

Stein Bjøntegård i PFU 29. januar.
Stein Bjøntegård i PFU 29. januar. Foto: Erik Szabo

– Det er en omfangsrik og detaljert dekning av terapeutens praksis, kommenterte PFU-medlem Stein Bjøntegård.

– Klager har fått rimelig tid til å kommentere og imøtegå påstandene. Klagers stemme er til stede i dekningen, la han til.

Avisen ble ikke felt av Pressens Faglige Utvalg.

I sin klage skrev Bisgaard:

«Journalisten skriver mye i artiklene om alvorligheten i den psykiske lidelsen, om alle de forskjellige diagnosene hun hadde fått, og at jeg som alternativ behandler ikke hadde lov til å behandle henne. Dette er ikke korrekt.»

Han mener avisene har brutt følgende punkter:

3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger
3.7, om å gjengi meningsinnholdet i intervjuobjektets uttalelser
4.3, om ikke å fremheve private og personlige forhold som ikke er relevante
4.7, om å være varsom med navn og bilde ved omtale av klanderverdige forhold
4.14, om rett til samtidig imøtegåelse

«Slik utvalget [PFU, journ.anm.] ser det, har FVN underbygget faktaene som er presentert, jf. VVP 3.2, og også fått frem der klager og kvinnen er uenige. Utvalget merker seg dessuten at klager er sitert på forhold han mener ikke kommer frem, for eksempel at han ikke er pliktig til å føre journal», skriver Pressens Faglige Utvalg i sin uttalelse.

Anne Weider Aasen i PFU kommenterte saken slik:

– Jeg forstår klager synes det er rammende når praksisen blir brettet ut i flere aviser.

Likevel fullroste hun Fædrelandsvennens arbeid, som hun mener har gjort en god journalistisk jobb.

– Her er det full enighet om at Fædrelandsvennen har gjort en god og grundig jobb i kjernen av samfunnsoppdraget, kommenterte PFU-medlem Sylo Taraku.

Til toppen