PFUs utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen.
PFUs utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen. (Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal)

PFU:

Finansavisen ble ikke felt for «Finanscowboy»-artikkel

– Utvalget understreker at det skal være et visst rom for spissing i journalistikken, konkluderte PFU med.

Finansavisen ble ikke felt i PFU for brudd på god presseskikk for artikkelen med tittel «Jakter 30. mill./Finanscowboy slår seg opp i eiendom». 

– Etter en samlet vurdering finner PFU at Finansavisen ikke har brutt god presseskikk, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen.

Dermed fulgte utvalget innstillingen til PFU-sekretariatet.

Der skriver de blant annet:

«PFU forstår at klager reagerer på å bli kalt «finanscowboy». PFU er enig i at ordet er negativt ladet og mener Finansavisen formulering er i et presseetisk grenseland.

Samtidig påpeker PFU at «finanscowboy» er en karakteristikk uten et klart meningsinnhold, noe som gjør det krevende å avgjøre om det er tilstrekkelig dekning for ordbruken. Slik PFU ser det, utgjorde ikke uttrykket en presseetisk krenkelse i strid med Vær Varsom-plakaten i dette tilfellet.

Utvalget understreker igjen at det skal være et visst rom for spissing i journalistikken».

Klager var den nevnte «finanscowboyen», som blant annet reagerer på bruken av ordet. I klagen viser han til at han mener saken er brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.4, om dekning for titler, ingresser etc.
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Han skriver blant annet: «Finansavisen fremstiller det i overskrift/ingress som om det var jeg, fordi jeg er ”Finanscowboy”, som hadde ansvaret for at det gikk galt i Warren Securities, og derfor ble tvunget til å legge selskapet ned».

 Finansavisen fastholder på sin side at de har dekning for bruken av ordet «Finanscowboy» og skrev: 

«Uttrykket gir klart nok signaler om uortodoks opptreden, men dette er det god dekning for i artikkelen. Både det forhold at Warren Securities ble utsatt for skarp kritikk av Finanstilsynet, at Warren Securities måtte legges ned etter store tap i forbindelse med Finanstilsynets undersøkelser av selskapet og at Skjærstad er involvert i selskap som tilbød lån med ågerrente på 83 % til arbeiderklassen, rettferdiggjør karakteristikken».

Til toppen