INGE BJØRN HANSEN, redaktør i Hålogaland Avis.
INGE BJØRN HANSEN, redaktør i Hålogaland Avis. (Foto: Privat)

For første gang har PFU felt noen for en Facebook-post. Lokalavis gikk for langt i deling av sak om utforkjøring med promille

- Når mediene bruker Facebook som en publiseringsplattform, gjelder selsagt presseetikken der også, sier PFU-nestleder Anders Opdahl.

I juli fortalte Hålogaland Avis om en utforkjøring tidlig søndag morgen, hvor det var mistanke om promillekjøring.

Det viste seg også å være riktig, men på publiseringstidspunktet var det altså bare snakk om mistanke.

Og derfor ble lokalavisa felt i Pressens Faglige Utvalg tirsdag denne uka.

Men det spesielle med denne saken er at de ble ikke felt for publiseringen på nettavisen - de ble felt for hvordan saken ble vinklet og delt på Facebook.

PFU konkluserer slik i sin uttalelse (se hele nederst i saken).

Det utvalget imidlertid reagerer på, er tittelen på Facebook. Her konstaterer Hålogaland Avis at det er foregått promillekjøring. Selv om det umiddelbart lenkes til artikkelen hvor det fremkommer at det kun handler om mistanke om promille, og det også senere ble konstatert promillekjøring, mener utvalget at redaksjonen gikk for langt i sin konstatering på publiseringstidspunktet. Utvalget viser til punkt 4.4 i VVP, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Mener fellelsen fortjener diskusjon

Inge Bjørn Hansen er redaktør i Hålogaland Avis, og konstaterer altså at PFU mener han gikk for langt.

Selv om det var sterk mistanke om promillekjøring og det faktisk viste seg å være riktig, skulle ikke lokalavisa vinklet saken så skarpt på Facebook så tidlig.

Redaktøren sier dette om konklusjonen, og at han trolig er den første i Norge som er felt for brudd på god presseskikk for en Facebook-deling:

- Da vet både jeg og andre som leser dette at avisenes Facebook-side er medregnet i hele produktet. Ellers er uttalelsen fra PFU rundt det å dekke ulykker god.


- Så er jeg kanskje litt overrasket når det kommer til konklusjonen, og synes den verdt å diskutere, sier Hansen.

Anders Opdahl, regionredaktør for NRK i nord og nestleder i PFU ledet tirsdagens møte.

Både han og Norsk Presseforbund bekrefter overfor Medier24 at dette trolig er første gang en nettavis er felt for en Facebook-deling på denne måten - innholdsmarkedsføring og sponsing har tidligere vært tema, men ikke journalistikk.

ANDERS OPDAHL, nestleder i PFU og regionredaktør i NRK Nord. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)
ANDERS OPDAHL, nestleder i PFU og regionredaktør i NRK Nord. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen) Arkivfoto: Gard L. Michalsen

Opdahl beskriver bakgrunnen for fellelsen slik:

- Hålogaland Avis hadde på publiseringstidspunktet ikke dekning for den vinklingen de kommuniserte på Facebook. Stadig flere mediehus bruker Facebook som en publiseringsplattform, og det stilles de samme presseetiske kravene til publisering på Facebook som på andre plattformer og flater. I så måte er dette en viktig uttalelse, som en påminnelse til både store og små redaksjoner.

- ...om at man ikke skal vinkle en sak for langt på Facebook, for å dra trafikk?

- Ja, eller det vil si - uansett hvorfor man gjør det: Du må kommunisere på samme måte i sosiale medier som i dine egne kanaler. Selv om man har en annen type retorikk når man deler lenker og statuser, må vi selvsagt følge presseetikken, sier Opdahl.

- Uavhengig av denne konkrete saken: Mediene er generelt gjerne litt mer «løsslupne», personlige og kanskje morsomme når vi deler ting på Facebook, for å skape engasjement. Bør man også være varsom med å tulle for mye i «deletekstene» vi skriver?

- Man må selvsagt ha presseetikken i bakhodet, da også. Når det er sagt: Det er rammer for å være både morsom, underholdende og skape engasjement, uten å gå på for langt i de faktiske beskrivelsene av en sak, eller bryte presseetikken. Vær varsom-plakaten åpner for å være både morsom og lunefull, mener Opdahl. 
Derfor ble Hålogaland Avis felt - her er sier PFUs uttalelse:

(...les også hele saken på Presse.no).

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Hålogaland Avis’ omtale av en ulykke, der en bil kjørte utfor veien og sjåføren ble skadet.

Klager er samboer av sjåføren som mener Hålogaland Avis ikke tok tilstrekkelig hensyn i omtalen av ulykken, noe hun og de andre pårørende opplevde som en belastning i en allerede krevende situasjon. Klager reagerer på bildebruken, da hun mener bilen er gjenkjennelig. Det påpekes også at sjåførens søster var avbildet på noen av de første bildene som ble brukt, men at disse enten er fjernet eller sladdet i ettertid. Det opplyses imidlertid at det tok tid før dette skjedde. For øvrig reagerer klager på at redaksjonen skrev «Utfor veien med promille» i Facebook-publiseringen om ulykken, da det ikke var konstatert promillekjøring på publiseringstidspunktet.

Hålogaland Avis avviser at redaksjonen har begått presseetiske overtramp i denne saken. Redaksjonen opplyser at ett bilde ble fjernet umiddelbart etter henvendelse fra pårørende om dette, samt at ett bilde ble sladdet. Slik redaksjonen ser det, var bildene imidlertid ikke egnet til å identifisere. Avisen opplyser også at ulykken ble omtalt flere timer etter at den inntraff, og etter at politiet selv hadde omtalt den. Omtalen var basert på bilder fra en tipser, samt opplysningene de fikk fra politiet, blant annet at det var sterk mistanke om promille, noe som senere ble bekreftet. Redaksjonen påpeker også at politiet aldri sa noe om dette tilfellet krevde pårørendevarsling fra deres side. For øvrig merker avisen seg at klager var kjent med ulykken før publisering, samt at en av de pårørende sågar var ved ulykkesstedet da bildene ble tatt.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at utgangspunktet for klagen er klagers opplevelse av at omtalen av ulykken i Hålogaland Avis skapte en unødig belastende og krevende situasjon for henne og de andre pårørende.

Utvalget har forståelse for at det kan være vanskelig å lese om ulykker der ens egne er involvert. Det er derfor viktig at pressen tenker over hvordan ulykker omtales. I punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som omtaler dette, heter det: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.» Det er dette som må være utgangpunktet for utvalgets vurdering her.

Utvalget konstaterer at klager var kjent med ulykken før avisen publiserte sin artikkel, og at redaksjonen heller ikke fikk noen opplysninger fra politiet om at omtalen måtte vente fordi pårørende skulle varsles. Slik utvalget ser det, måtte Hålogaland Avis altså kunne omtale ulykken. Utvalget minner i denne sammenheng om medienes rett til å informere om det som skjer i samfunnet (jf. VVP 1.2 og 1.4). Det gjelder også ulykker.

Spørsmålet er om omtalen er hensynsfull nok. Etter utvalgets mening er nettartikkelen om ulykken saklig og faktabasert, og utvalget har heller ikke registrert at klager har innvendinger knyttet til brødtekstens innhold. Når det gjelder bildebruken, er utvalget enig med Hålogaland Avis i at bildene av bilen ikke er egnet til å identifisere. Heller ikke bildene med personer (der ett senere ble fjernet og ett sladdet), mener utvalget bidro til noen uakseptabel identifisering.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er tittelen på Facebook. Her konstaterer Hålogaland Avis at det er foregått promillekjøring. Selv om det umiddelbart lenkes til artikkelen hvor det fremkommer at det kun handler om mistanke om promille, og det også senere ble konstatert promillekjøring, mener utvalget at redaksjonen gikk for langt i sin konstatering på publiseringstidspunktet. Utvalget viser til punkt 4.4 i VVP, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

På dette punkt har Hålogaland Avis brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2016

Anders Opdahl,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Gunnar Kagge,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku

Til toppen