Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media ASA.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media ASA. (Bilde: Ruud, Vidar)

Koch og Polaris ser lyset i enden av tunnelen: Øker inntektene fra abonnement, men taper hver tiende annonsekrone

Tjener penger på Pluss-løsninger og trykkeriet, men taper totalt 13 prosent av annonseinntektene.

Mediekonsernet Polaris Media ASA rapporterer idag om resultat for fjerde kvartal i 2016 og hvordan hele året gikk.

Konsernet ender med et kvartalsresultat (EBITDA) på 40 millioner, målt opp mot 25 millioner i samme periode i fjor. Det gir en margin (EBITDA) på 10,1 prosent i kvartalet, noe konsernsjef Koch ikke har sett på en stund. 

For hele 2016 ender de med 120 millioner i årsresultat og en margin på 7,9 prosent - noe som er 16 millioner dårligere enn 2015. 

Med andre ord avrunder Polaris et tøft år med god fart på vei ut. Det er motsatt av trenden i 2015; da var de første tre kvartalene gode, mens slutten av året ble tunge. 

Den gode trenden med økte abonnementsinntekter fortsetter for Polaris, som økte med fire prosent på slutten av året og fem prosent på årsbasis. Dette utgjør den største inntektskilden for konsernet i 2016, sammen med økte trykkeriinntekter.

Resultatet i fjerde kvartal - målt mot samme periode i fjor fra Polaris Media.

 

Annonseinntektene ned

Konsernsjef Per Axel Koch kan derimot se langt etter positive nyheter når det gjelder annonseinntektene.

De gikk ned med ni prosent i fjerde kvartal, men det er tross alt litt svakere fall enn resten av året: For hele 2016 tapte konsernet så mye som 13 prosent av inntektene sine på annonser, målt mot året før. Papiret står for ni prosent av nedgangen og åtte prosent digitalt.

 Polaris Media har sett seg nødt til å effektivisere driften betydelig det siste året. Innen 2020 skal de spare 300 millioner hvor halvparten blir gjort i 2017.

«Deler av dette er inntektsforbedringer, men en vesentlig del av resultatforbedringene vil måtte skje i form av nedbemanning», skriver konsernet i sin årsrapport.

Samlet har Polaris Media avtalt frivillig nedbemanning med 118 årsverk for 2017 og 49 årsverk for 2018 og 2019, til sammen 167 årsverk. I tillegg er det gjort en avsetning for ytterligere 28 årsverk for perioden 2018 til 2019. Tiltakene skal bidra til å kompensere for inntektsnedgangen og posisjonere Polaris Media for fremtidig vekst, skriver de.

Kvartalsrapport fra Polaris Media.
Til toppen