(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)
(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

Fritt Ord utlyser ti nye stipender på 200.000 kroner til kritikere som anmelder kunst og kultur

- Vi ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk, uttaler stiftelsen.

Stiftelsen Fritt Ord utlyser nå ti nye årlige stipender à 200.000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.

Det melder stiftelsen i en melding onsdag, og skriver om ordningen:

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter.

Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig.

Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter.

«En virksomhet under press»

Fritt Ord peker på at medienes kritikkvirksomhet overfor kunsten og kulturen er under press, og flere redaksjoner kutter i avdelingene for anmeldelser og kritikk.  

- Den offentlige kritikken må styrkes for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk. Fritt Ord ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk. Den gode kritikken kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsorientert – og styrker dermed offentligheten og samfunnet, skriver stiftelsen.

Og videre: 

- Samtidig trenger kritikken som sjanger utvikling og fornyelse for å nå flere mediebrukere. De tradisjonelle enkeltanmeldelsene av enkeltuttrykk må suppleres av kritiske kommentarer, større kritikkbidrag – og andre former for nytenkende, sjangerutviklende kritikk.

LES OM flere som har fått penger: 

Til toppen