Fra «Landskonferansen» for Amedia-tillitsvalgte tidligere i år.
Fra «Landskonferansen» for Amedia-tillitsvalgte tidligere i år.

Full splittelse i Amedia: Etter at Fellesforbundet krevde omkamp, går 2000 ansatte til valg om posisjoner og makt

- Tidkrevende og kostbar prosess, sier NJ. - Udemokratisk at NJ og HK skal bestemme alt, svarer Fellesforbundet.

Annethvert år er det valg til Konsernutvalget i Amedia. Det er et utvalg med seks representanter og to varaplasser. De tre første på lista er også ansattes representanter i konsernstyret.

En viss drakamp har det tradisjonelt vært, men sjelden så mye uenighet som i år.

På årets «Landskonferanse» for tillitsvalgte i konsernet ble det gjennomført et valg som det siden har vært mye strid om. Valgkomiteen kom til møtet med en delt innstilling, og det var lista fra Handel og kontor og NJ som fikk gjennomslag.

I etterkant av valget leverte Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en atlernativ liste.

- Og med to lister, blir det valg ute i bedriftene. Vi mente at resultatet - som ble dirigert av HK og NJ - ikke var representativt for alle tillisvalgte i konsernet.

Slik beskriver Anne Rønningsbakk det overfor Medier24, på vegne av Fellesforbundet.

Og valget skal gjennomføres onsdag og torsdag denne uka. Med rundt 2000 ansatte i nær 100 bedrifter landet rundt - ved hjelp av papirstemmer og stemmeurner.

Mistet representasjon

Vårens uenigheter har skapt sterk splittelse mellom de tillitsvalgte. Bakgrunnen for konflikten er i stor grad at Fellesforbundet har fått «mindre makt» og færre posisjoner enn tidilgere.

Den vedtatte lista betød at Fellesforbundet fikk én av seks plasser i KU, og mistet sin faste plass i konsernstyret. De tre øverste plassene på den vedtatte lista gikk til NJ (2) og Handel og Kontor.

- Vi er det nest største forbundet i Amedia. Vi syns det ikke er greit at det skal være slik, og et flertallsdiktatur er ikke et demokrati, fortsetter Anne Rønningsbakk.

Hun representerer Fellesforbundet og pakkeriklubben ved Amedia Trykk Lillestrøm. Rønningsbakk hadde i forrige periode styreplass i Amedia, men mistet denne etter det opprinnelige valget i år.

I et annet valg mistet også Fellesforbundet sin ene konserntillitsvalgte. De to konserntillitsvalgte kommer nå fra NJ og Handel og Kontor.

- Dyrt og unødvendig

Britt-Ellen Negård er leder for NJ i Amedia, som med rundt 800 medlemmer er det klart største forbundet i konsernet.

Hun synes valget ansatte nå skal gjennom er unødvendig:

- Vi hadde en demokratisk prosess, som man ikke forholder seg til. Og så skal vi bruke en masse penger og ressurser på et nytt valg, sier Negård.

På lista som ble vedtatt på Landskonferansen, fikk hun én de tre styreplassene. Det samme gjorde NJ-tillitsvalgt Stein Sneve, og HK-tillitsvalgt Bodil Werner.

Negård er klar på at hun mener det er rett at «kjøttvekta» skal telle. Særlig når man tar hensyn til utviklingen i mediebransjen, der Fellesforbundet får stadig færre medlemmer - etterhvert som det reduseres både i frekvens og struktur på trykk.

- Mange av de tidligere grafikerne i avisene er nå NJ-organiserte, og flere trykkerier er nedlagt. For en del år siden var NJ og Fellesforbundet like store, men slik er det ikke lenger. Vi går inn i en digital fremtid og det spørs hvor lenge vi har dagens frekvens på papir. Da blir det færre ansatte - og det endrer selvsagt styrkeforholdet, sier Negård.

Frustrasjonen blant de tillitsvalgte handler ikke bare om at omkampen føles unødvendig. Den er også kostbar, mener Negård.

NJ hevder at valget vil koste flere hundre tusen kroner, opp mot en halv million. Onsdag og torsdag denne uka (17. og 18. juni) står valgurner framme i alle Amedias bedrifter. Noen må også passe på at folk stemmer én gang og at alt går riktig for seg.

- Vi har brukt mye tid og penger på advokater og på å vaske lister over ansatte. Dessuten tar dette mye oppmerksomhet. I ei tid der vi har store nok utfordringer som det er, sier Negård.

Risikerer mer, vil ta sjansen

- Jeg skjønner ikke den kostnadsberegningen til NJ. Det regnestykket har jeg ikke sett ennå. Vi er en av de største bedriftene i konsernet, og det har ikke kostet noe annet enn at folk som er på jobb må gjennomføre valget, svarer Fellesforbundets Anne Rønningsbakk på påstandene om at det er så dyrt.

Hun kjøper heller ikke argumentet om at det er tidkrevende å gjennomføre valget. Det handler om demokrati, mener hun.

- Hvis Ap får 51 prosent av stemmene, skal de jo ikke ha alle plassene på Stortinget. Det er ikke sånn demokratiet fungerer, sier Rønningsbakk.

- Og det er viktig at de som produserer aviser, både grafikere på annonser, sideproduksjon og de som distribuerer, bør være representert i den vanskelige situasjonen vi har i media i dag, legger hun til. 

Det er rundt 2000 ansatte i Amedia som skal delta i dette valget. Av disse har Norsk Journalistlag over 800, ifølge leder Britt-Ellen Negård. Sammen med HK og Parat, utgjorde det et klart flertall bak lista som ble valgt på Landskonferansen i april.

Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund har ifølge Rønningsbakk til sammen rundt 600 medlemmer. Noen av disse er på deltid; men alle med mer enn 50 prosent stillinger får en hel stemme.

Kan tape mer

Ved dette urnevalget er det et rent flertallsvalg; Alle krysser av på maks åtte navn fra de to listene nå er lagt fram. Resultatet fra tidligere valg betyr ingenting; De åtte navnene med flest personstemmer, vil nå ugjøre det nye konsernutvalget.

Rønningsbakk erkjenner at de er blitt færre medlemmer, og at valget i verste fall kan medføre at Fellesforbundet mister den ene representanten de opprinnelig hadde fått i KU.

- Jo, men det gjør alle de andre også. Nå gjennomføres det valg i alle bedrifter, så får vi se hvordan det går. Det handler jo om å være ute og mobilisere i bedriftene, sier Rønningsbakk.

- Hva synes du om situasjonen nå, og splittelsen som har vært mellom de tillitsvalgte og forskjellige forbundene?

- Alle tidligere år har vi blitt enige om en balansert liste. Det er selvsagt synd at det er blitt uenigheter i år. men vi har ikke noen problemer med å kommunisere eller med hverandre, svarer Rønningsbakk.

Til toppen