OLAV SANDNES (t.h.), ansvarlig redaktør og direktør i TV 2.
OLAV SANDNES (t.h.), ansvarlig redaktør og direktør i TV 2. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen, arkivfoto)

Han leverte 382 millioner på bunnlinja i fjor. Men TV 2-sjef Olav Sandnes lover dårligere tall for 2016

Dyrere fotball, hardere konkurranse og et reklamemarked i endring gjør at TV 2 senker forventningene framover.

Tirsdag morgen kom 2015-tallene for hele det danske Egmont-konsernet, inkludert norske TV 2.

Og de tallene er gode:

  • Omsetningen for TV 2 vokser til 3,9 milliarder kroner, med et brutto driftsresultat (EBITDA) på 442 millioner kroner. Det gir en EBITDA-margin på solide 11,3 prosent.
  • Etter avskrivninger blir netto driftsresultat (EBIT) på 328 millioner kroner
  • Etter positive finansposter, ender resultat før skatt for TV 2 i 2015 på 382 millioner kroner.

Som vi kan se av tabellen nederst på denne siden, er dette betraktelig svakere enn rekordåret 2014.

Det året var imidlertid preget av en ekstraordinær engangsinntekt knyttet til omlegging av pensjon, og de underliggende resultatene er omtrent tilsvarende. 

LES OGSÅ: 

Varsler svakere lønnsomhet framover

I en pressemelding fra TV 2 peker kanalen på digitale plattformer og nye datterselskap som vekstfaktorer i 2015. Og overfor Medier24 vil sjefredaktør og administrerende direktør Olav Sandnes ikke love like gode tall framover.

- Vi leverer et godt resultat i 2015, og det er tilfredstillende å vise til lønnsomhet, sier Sandnes.

- Men vi styrer mot et annet resultat i 2016, legger han til.

Bak den forventningen ligger både utenforliggende årsaker - som nye medievaner, endringer i reklamemarkedet og konkurransen fra globale aktører som Facebook og Google. Samt mer konkrete utfordringer for TV 2:

2015 var det siste hele året med den nåværende Premier League-avtalen, som har gitt god lønnsomhet.

Men da rettighetene for tre nye år ble solgt i fjor høst, måtte TV 2 bla opp nær dobbelt så mye som forrige periode - prisen skal nå ha vært på 1,55 milliarder kroner for tre år.

- Vi opplever at konkurransen fra internasjonale aktører som Discovery presser opp prisene på sportsrettigheter, kommenterer Sandnes.

- Blir engelsk fotball fortsatt lønnsomt for dere?

- Vi tror på fortsatt lønnsomhet, men ikke den samme vi har hatt de seneste åra, svarer han.

HARD KONKURRANSE: Kampen i den norske TV-bransjen tilspisser seg. Her fra TV-toppmøtet under Nordiske Mediedager våren 2015.
HARD KONKURRANSE: Kampen i den norske TV-bransjen tilspisser seg. Her fra TV-toppmøtet under Nordiske Mediedager våren 2015. Bilde:

Spår hardere tider for TV

Det store bildet for TV 2 handler også om at hele mediebildet er i forandring, understreker TV 2-sjef Olav Sandnes.

- Både 2016 og framover forventer og opplever vi at det er en endring i mediekonsumet, som gjør at også vi må endre oss. Og da må vi endre forretningsmodellene, som har vært gode for tradisjonelle TV-aktører, sier han.

- Men senest i går kom tall som viste god utvikling i reklameinntekter for TV-kanalene i 2016. Det er ingen umiddelbar krise?

- Nei, det kan du si. Men vi er mer opptatt av de lange linjene, og kan ikke være så opptatt av månedstallene. Og da er det ingen tvil om at markedet vil endre seg framover.

- Kan vi forvente noen revolusjon fra TV 2 i årene framover, eller vil dette være en løpende utvikling?

- Jeg tror dette er en utvikling over tid, og vi følger norske forbrukeres mediekonsum løpende. TV 2 har jo tradisjon for å drive endringer - vi var tidlig ute med Sumo, lykkes godt på TV2.no, og det er et arbeid vi er opptatt av å fortsette med, sier Sandnes.

- Alltid på jakt etter rettigheter

Og endringene i mediekonsum er ikke alltid lett å forstå: 2014 bød faktisk på en vekst for konsum av lineært TV, noe som ifølge analytikere kunne godskrives så konkrete årsaker som fotball-VM og vinter-OL.

I 2015 kom nedgangen igjen, og analytikerne spår et tøffere 2016. Og i en tid der mye av drama, film og nyheter flyttes over på andre plattformer, blir levende sport stadig viktigere for TV-kanalene.

Her var 2016 ikke noe kjempeår for TV 2. Mediehuset betalte dyrt for engelsk fotball, men måtte se både norsk fotball og ikke minst OL glippe.

I sommer sender TV 2 sitt siste OL i denne runde, fra Brasil. Sommeren byr også på et fotball-EM uten Norge, fra Frankrike.

Og sport blir viktig framover, bekrefter Olav Sandnes:

- Vi er ambisiøse på rettighetsmarkedet, og har bygget opp produkter på håndball, engelsk fotball og sykkel. Det har vi stor selvtillit på å gjøre framover også. Så er det slik at vi opplever større konkurranse, når en global aktør som Discovery kjøper OL i 52 land samtidig.

- Men da må vi konsentrere oss om de områdene der vi har en styrke, norsk innhold og rettigheter som er viktige for nordmenn.

- 2015 var ikke noe toppår for TV 2s sportsmeny. Jakter dere nye rettigheter i år?

- Vi er til en hver tid på jakt etter interessante rettigheter som er i markedet, sier Sandnes.

- Forstår at det stilles spørsmål

Samtidig som TV 2 nå legger fram 2015-tallene, vil det gjennom hele 2016 pågå en intens drakamp mellom mediehuset, i regjeringen og på Stortinget om en ny avtale for «kommersiell allmennkringkasting».

Kort fortalt ønsker TV 2 å fortsette som kommersiell allmennkringkaster med forpliktelser til nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen - men har stilt som betingelse at man må ha en reell motytelse for disse forpliktelsene. I en tid og et mediebilde der retten til å sende TV og selge reklame ikke lenger har noen unik verdi.

Denne debatten skjer altså samtidig som kanalen legger fram et resultat før skatt på nær 400 millioner kroner.

- Oppleves det som vanskelig for dere å be om statsstøtte i en slik stund?

- For det første så har ikke TV 2 bedt om statsstøtte. Det vi har bedt er om en ny avtale som sikrer kommersiell allmennkringkasting. Og at det følger motytelser til den betydelige merkostnaden det følger av en slik forpliktelse, svarer Sandnes.

- Samtidig forstår jeg at det stilles spørsmål ved TV 2s lønnsomhet og inntekter, og dersom staten skal kjøpe tjenester fra TV 2, skal de selvsagt brukes til formålet, fortsetter han.

Venter spent på politikerne

- Men samtidig som dere snakker om merkostnader ved nyhetsproduksjon og å ligge i Bergen, så peker dere i dag på flere av datterselskapene i Bergen som svært viktige for resultatet i fjor. Dette miljøet hadde vel ikke kommet uten at TV 2s hovedkontor lå i Bergen?

- Det er riktig at disse selskapene ligger i Bergen, og at det skjer mye viktig innovasjon der. Samtidig er det slik at nå har to rapporter konkludert med at det gir TV 2 merkostnader med en slik organisering, og spørsmålet er hvor store disse kostnadene er.

- Og så vil vi være forberedt på å gjøre endringer i organiseringer eller modell for å tilfredstille myndighetenes krav. Et eventuell allmennkringkasterkjøp fra TV 2 vil bli med full åpenhet.

- Ja - hva konkret er det staten skal kjøpe, og hvordan vil en slik avtale se ut?

- Det får vi komme tilbake til når politikerne har lagt fram en avtale. Sånn som jeg forstår det, jobber de med både en midlertidig avtale, og å definere regimet for kommersiell allmennkringkasting framover, sier TV 2-sjef Olav Sandnes.

Mediehuset TV 2

  • Mediehuset TV 2 omfatter TV 2 Gruppen AS, TV 2 AS, OB Team AS, Screen Media AS, Aventia Media AS, Screen Story AS (tidligere TVP Broadcast AS), Vimond Media Solutions AS, TV 2 Torget AS, Broom.no AS, TV 2 Skole AS og Nordic World AS.
  • Selskapene Norges Televisjon AS, RiksTV AS, Wolftech Broadcast Solutions, Electric Friends AS og Publish Lab AS er ført som tilknyttede selskaper.
  • TV 2 Gruppen eies 100 prosent av Egmont. Olav T. Sandnes har siden 6. januar 2015 vært TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør.

TV2s resultater i 2015: 

2014

2015

(NOK mill.)

Driftsinntekter

3 777

3 895

Driftskostnader

-2 957

-3 453

Brutto driftsresultat (EBITDA)

820

442

Avskrivninger

-101

-115

Netto driftsresultat (EBIT)

719

328

Netto finansposter

13

54

Resultat før skatt

732

382

Skatt

-150

-63

Resultat etter skatt

582

319

Til toppen