Leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad i NJ. Her fra da de ble valgt på landsmøtet.
Leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad i NJ. Her fra da de ble valgt på landsmøtet. (Bilde: Erik Waatland)

Innstilles til gjenvalg:

Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad får trolig fornyet tillit i NJ

– Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad har bred støtte i hele organisasjonen. De fortjener fornyet tillit, sier leder av valgkomiteen i NJ, Sven Arne Buggeland.

Det opplyser NJ på sine nettsider. Der skriver de at valgkomiteen har gjort et grundig arbeid i å undersøke om de har tillit - og velger å innstille lederduoen til gjenvalg.

– Tilbakemeldingene er entydige: Hege Iren og Dag Idar utfyller hverandre og samarbeider godt. De jobber seriøst med å bygge NJ som sterk fagforening, de satser på medlemsverving og styrking av tillitsvalgte.  De er synlige og profilerer NJ på en god måte utad, sier Buggeland til NJs nettside.

Hege Iren Frantzen (44) fra NRK ble valgt til NJ-leder i 2017, etter fire år som nestleder på heltid. Dag Idar Tryggestad (43) fra Bergens Tidende ble valgt til nestleder i NJ i 2017.

Valget skjer på landsmøtet i Norsk Journalistlag i mars 2019. Landsmøtet skal velge landsstyre som består av 15 faste medlemmer og åtte varamedlemmer.

Til toppen